វេទិកាសុខភាព
profile.png

Lim 2 | 0

តើសំរាប់អ្នកជំងឺថ្លើមប្រភេទB តើគួុរតែធ្វើការព្យាបាលដោយថ្នាំឬអត់? តើមានឪកាសជាដែរទេ??របៀបណា? តើទៅថ្ងៃមុខមានថ្នាំព្យាបាលទេ?

20 ចំនួនមើល

7 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

profile.png

Lim 0 | 0

សួុរស្ដី ខ្ញុំចង់សួុរពីបញ្ហាផ្លូវភេទខ្លះៗ
តើស្រី្ដដែលគាត់នៅព្រហ្មចារី ពេលដែលប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ប៉ះទឹកកាមបុរស តើអាចមានផ្ទៃពោះដែលទេ?

19 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

profile.png

Ran Sumbaphom 0 | 0

ខ្ញុំឧស្សាហ៏ភេីរពេលព្រឹកតេីវាមកពីមូលហេតុអ្វី?

17 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

profile.png

Ounvid Ounvid 0 | 0

សួស្ដី ១រយះនេះញុមចេះតែថប់ៗចុងដង្ហើមនឹងភ័យៗម្ដងៗគេងមិនសូវលក់ តើមានវិធីអ្វីជួយបានដែរឫទេចា
ហើយម្យ៉ាងទៀតរដូវរបស់ញុមមកមិនល្អសោះមកមិនទៀងរាល់ខែ
សូមអរគុណ

16 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

profile.png

Üñ Šö Mâłëñ 2 | 0

សួស្ដី ខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សុាំង ថ្លើម b 3ដងហើយ ហើយប្រព័ន្ធការពារក៏មានដែរ ខ្ញុំចង់សួរថា ខ្ញុំអាចនៅឆ្លងរោគថ្លើមទៀតអត់

18 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

profile.png

Sokea Mou 1 | 0

ចង់ដឹងអាហារដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់តម្រង់នោម ទឹកនោមផ្អែម និងលើសឈាមមានអ្វីខ្លះ

21 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

profile.png

Vandy Neang 0 | 0

សួស្ដី
ខ្ញុំតែងមានអារម្មណ៍ឈឺតិចៗក្នុងចន្លោះឆ្អឹងជំនីខាងឆ្វេងនៅពេលផើម្ដងៗ អាចមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះ?
:)

24 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

profile.png

Sim Sophanna 0 | 0

សួស្តី ក្រោយហូបអីរួចម្តងៗ(បាយ) ខ្ញុំតែងតែក្រហាយ រមូរក្នុងពោះ តើជាជំងឺអ្វី ហើយព្យាវាលវាដូចម្តេច?

21 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

profile.png

Üñ Šö Mâłëñ 0 | 0

សួស្ថី កាលពីមុនខ្ញុំធ្លាក់ស ដុំៗ តែលូវវាប្រែជា ទឹករំអិលពណ៏ត្នោតវិញ ខ្ញុំអាចបំរុងមហារីកហើយមែន

21 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

Healthtime Pro 5 | 0

Dr. Beat Richner is dead. After a long illness, the heart of the pediatrician and " Beatocello " music clowns stopped beating in the last night as his foundation " children hospitals kantha bopha " reported today.

Thanks for all your sacrifices toward Cambodia.

19 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 1 | 0

ខ្ញុំតែងតែតឹង១ចំហៀងច្រមុះរាល់ថ្ងៃ ថ្ងៃខ្លះក៏តឹងខាងឆ្វេង ថ្ងៃខ្លះក៏តឹងខាងស្តាំ តើបណ្តាលមកពីមូលហេតុអ្វីទៅ ?

22 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន

profile.png

So Yorn 1 | 0

ក្តៅក្រហលក្រហាយតែក្នុងពោះមានវិធីសាស្តអីអត់?

19 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន