វេទិកាសុខភាព
profile.png

Vanara Chea 0 | 0

I am tired now what wrong with me ?

89 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

10 ខែ មុន

10 ខែ មុន

profile.png

Vong Seak Hoeung 1 | 0

One of the first few things to start a healthy life is to think healthy.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

94 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

10 ខែ មុន

10 ខែ មុន

profile.png

Darareaksmey Saing 0 | 0

There are many problems in everyone’s life, so when you face it, take a deep breath, write all the problems down, have a good sleep, wake up and prioritize which problem to solve first.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

98 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

10 ខែ មុន

10 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ប្រពន្ធខ្ញំុមានមេរោគរលាកថ្លេីមបេ តេីអាចឆ្លងទៅកូនក្នុងផ្ទៃទេ?

128 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

10 ខែ មុន

10 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

តើជម្ងឺ​ថ្លើមប្រភេទC អាចព្យាបាលជាដែរទេ?

88 ចំនួនមើល

7 ឆ្លើយតប

10 ខែ មុន

10 ខែ មុន

profile.png

កញ្ញា យូប៊ុីន 0 | 0

ខ្ញុំចេះតែហឹងត្រចៀកស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃ តើបណ្តាលមកពីអ្វី ហើយអាចមានបញ្ហាអ្វីទៅ?

72 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

10 ខែ មុន

10 ខែ មុន

profile.png

Lomika Saya 0 | 0

Feeling so great ... since I started to do intermittent fasting

63 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

10 ខែ មុន

10 ខែ មុន

Healthtime Pro 0 | 0

បើអ្នកមានអាការៈផ្សេងៗដូចជាឈឺក្បាល ថប់ទ្រូង រួយកញ្ជឹងក ហ៊ឹងត្រចៀក បែកញើស និងឈាម ច្រមុះជាញឹកញាប់ អ្នកគួរតែឧស្សាហ៍ពិនិត្យសម្ពាធឈាម។

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

73 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

10 ខែ មុន

10 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ជីតារបស់ខ្ញុំចូលចិត្តញុំាកាហ្វេណាស់ មួយថ្ងៃគាត់ញុំារហូតដល់៤កែវ។ ខ្ញុំថាផឹកច្រើនមិនល្អទេ ខ្ញុំចង់សួរថាគាត់អាចមានជំងឺលើសឈាមទេ?

79 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន