វេទិកាសុខភាព
profile.png

Narith Maryda 0 | 0

មេរោគក្នុងពោះវៀន

71 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

My boyfriend give me Funasis 150 MG. I don’t know what is it for. Can anyone details me about this?

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

59 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Vong Seak Hoeung 1 | 0

Avoid staying in the same pose more than 30 min or sit without moving more than 2 hours or you may experience neck, back and shoulder pain just like me today.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

63 ចំនួនមើល

8 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ឃ្លានតែញុំមិនចូល តើជារោគសញ្ញនៃជំងឺអ្វី?

69 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

It's worth trying. Thank you

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

71 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Mazer Chan 0 | 0

នៅពេលគេមានវិបត្តិគេហៅខ្ញុំកំដរ នៅពេលដែលខ្ញុំមានវិបត្តិអត់មានអ្នកកំដរសោះម៉ង តើអាចចាត់ទុកថាខ្លួនឯងកំពុងតែឯកការមែនទេ?

69 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ផ្លែចេក ទុំមួយផ្លែបូកនឹងទឹកក្រូចពោធិ៍សាត់មួយស្លាបព្រា និងយ៉ាអួរមួយស្លាបព្រា។ លាបលើផ្ទៃមុខទុក រយៈពេល១៥ទៅ២០នាទីក្រោយសឹមលាងមុខជាមួយទឹកស្អាត ធ្វើជាប្រចាំយ៉ាងហោចណាស់២ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ បន្ថយស្នាមអុជខ្មៅ សម្លាកមុន​ តូច។​

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

121 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ញញឹមឲ្យច្រើន ចម្រើនក្តីសុខ ច្រានចោលរឿងទុក្ខ ឲ្យចេញពីចិត្ត... កុំភ្លេចថា...សុខភាពរឹងមាំ គឺត្រូវតែរឹងមាំទាំងផ្លូវកាយ ចិត្ត និងអារម្មណ៍!!!

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

93 ចំនួនមើល

7 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ពេលថ្ងៃ ឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលមួយចំហៀងខ្ទោកៗ ហើយពេលយប់ តែងតែគេងមិនស្កប់ គឺថា ភ្នែកបិទ តែខួរក្បាលនៅតែគិត នៅតែដំណើរការពេញហ្នឹង...តើខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាទៅ?

91 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

I have been suffered from insomnia like for a couples of week already. And I am just in my mid 20th of age. Is it a common problem? Any advices are appreciated. Thank you 20

91 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Mazer Chan 0 | 0

ភ្ញាក់ពីដេកខ្សោះខ្លួនម្លេះ

69 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន

profile.png

Doctors Yang Rasmeyboy 0 | 0

មានឯកសារណារៀនឆាប់ចេះ អត់

74 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

11 ខែ មុន

11 ខែ មុន