ការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺភ្នែកឡើងបាយដោយឥតគិតថ្លៃ...

()
772
ដោយ : Clinic Community

ជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានជំងឺភ្នែកឡើងបាយ និងជំងឺភ្នែកដទៃទៀត ជាពិសេសអ្នកដែលមានប័ណ្ណក្រីក្រ និងអ្នកដែលមានប័ណ្ណសមាគមចក្ខុខ្មែរ… 

លោកអ្នកអាចអញ្ចើញមកធ្វើការពិនិត្យ និងព្យាបាលឥតគិតថ្លៃដោយសមាគមចក្ខុខ្មែរទីតាំងនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងបានចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ អ្នកជំងឺអាចផ្ញើឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក Khmer Sight Foundation ឬក៏ធ្វើការហៅទូរស័ព្ទមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៦ ៩៧៧ ៤៨៣៨, ០៧០ ៩៣៩ ២៧២, ០៩៩ ៨៧៩ ៩៥៧… 

ប្រភព ៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុក Khmer Sight Foundation

Has 0 មតិយោបល់
ទុកឱ្យឆ្លើយតប | ចូល​គណនី​យ | ចុះឈ្មោះ
logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧