ប្រការគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើ ពេលមានពស់ចឹក (ការចែករំលែកដោយសាធារណជន)

ពស់ ជាសត្វល្មូនមួយប្រភេទដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្ស ជាតិពិសរបស់វានឹងជ្រាបចូលរាងកាយយេីង បន្ទាប់ពីវាខាំរូួច៕ ខាងក្រោមនេះ ជាប្រការគួរយល់ដឹងក្រោយពេលពស់ចឹក...
***ប្រការគួរធ្វើ៖
- ចំណាំប្រភេទពស់ និង យកជនរងគ្រោះទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាព
- ដាក់ជនរងគ្រោះសម្រាក ពន្យល់គាត់កុំឲ្យភ័យបារម្ភ
- ដាក់កន្លែងរបួសឲ្យស្ថិតនៅទាបជាងបេះដូង
- លាងសំអាតមុខរបួស & រុំជាមួយក្រណាត់ស្អាតស្ទេរីល
- ដាក់បន្ទះអបកន្លែងរបួស ដើម្បីកុំឲ្យមានចលនា
- ប្រញាប់នាំជនរងគ្រោះទៅកាន់សេវាសុខាភិបាសដែលមានថ្នាំព្យាបាលពិសពស់ នៅជិតបំផុត ។

***ប្រការមិនគួរធ្វើ៖
- មិនគួរបឺតពិស
- ហាមប្រើឧបករណ៏មុខស្រួចកាត់មុខរបួស រឺច្របាច់ឈ្លឺមុខរបួស
- ហាមមិនឲ្យចងមុខរបួសតឹង
- ហាមដុតមុខរបួស
- មិនគួរប្រើឱសថបុរាណដែលគ្មានប្រវត្តិស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់
- មិនគួរប្រើប្រាស់មធ្យោបាយប្រពៃណីដែលគ្មានសុវត្ថិភាព។
 **** ពស់ពិសសម្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សជាតិប្រមាណ៩០០០០នាក់រៀងរាល់ឆ្នាំ

អត្ថបទដោយ ៖ ហេង សុជាតិ និស្សិតវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ

ពាក្យទាក់ទង


មតិយោបល់

profile.png
Mouyny Ngoun 1 ឆ្នាំ មុន

hello teacher, where should we go when it happen and how to know which clinic or hospital have this service ?

profile.png
Socheat Heng 1 ឆ្នាំ មុន

Thank so much Mouyny Nghoun for your good question. Snake bite can be dengerous to your life, so it must be in emergency and critical treatment. We have Vaccination snake venom for treatment patient but it is in limited, so before send patient to treatment you should make sure that they have vaccine or not. First you should contect to health center or referral hospital near by, and asking about snake venom vaccine, if they don't have, ask them to call confirm with the provienceal hospital or national hospital. I am not recommend any name of hospital or clinic, but before go make sure that they have vaccine or not. Remember snake venoum can be effect to you life if you delay the treatment. If any misunderstand, please feel free to ask. Thank you.

ឆ្លើយតប
profile.png
ហ្វីន ហ្វី 1 ឆ្នាំ មុន

good advice

profile.png
Socheat Heng 1 ឆ្នាំ មុន

Thank u.

ឆ្លើយតប