ប្រភេទនៃជំងឺឫសដូងបាត (Classification of Hemorrhoid)

ប្រភេទនៃជំងឺឫសដូងបាត (Classification of Hemorrhoid)

ជំងឺឫសដូងបាត ត្រូវបានចែកជា៤ប្រភេទ៖

ប្រភេទទី១ ឫសដូងបាតខាងក្រៅ (ឫសដូងបាត មាត់ខ្យង កងជុំ កញ្ចុំជើងឆ្កែ ក្តាប់ចង្អេរជាដើម)
ភាសាបរទេសហៅថា (External Hemorrhoid)

ប្រភេទទី២ ឫសដូងបាត ខាងក្នុង (ឫសដូងបាត នាងពូន)
ភាសាបរទេសហៅថា (Internal Hemorrhoid)

ប្រភេទទី៣ ឫសដូងបាតខាងក្រៅ និងឫសដូងបាតខាងក្នុងផង (ឫសដូងបាត បាតភ្លោះ​ ឬ កូនភ្លោះ )
ភាសាបរទេសហៅថា (Bi Hemorrhoid)

ប្រភេទទី៤ ឫសដូងបាតខាងក្រៅជាប់គ្នាជាមួយខាងក្នុង(ស្ពាន) ឫសដូងបាត
ភាសាបរទេសហៅថា(Mixed Hemorrhoid)

យោងតាមករណីសិក្សាពីជំងឺឫសដូងបាត របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត តូច យ៉ាន ឆ្នាំ ២០០៣​-២០១៧ ពីអ្នកជំងឺឫសដូងបាត ចំនួន ១,៥០០នាក់ដែលបានមកព្យាបាលនៅ គ្លីនិក តូច យ៉ាន ផ្ទាល់។

បកស្រាយដោយ ៖ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត តូច យ៉ាន ឯកទេសព្យាបាលជំងឺឫសដូងបាតនៃ គ្លីនិក តូច យ៉ាន ព្យាបាលជំងឺ ឫសដូងបាត

ពាក្យទាក់ទង


មតិយោបល់

profile.png
Kimleng Ney 8 ខែ មុន

ចាក់ថ្នាំព្យាបាលប៉ុន្មានដងជា ហើយម្ដងៗអស់ប៉ុន្មានលោកវេជ្ជបណ្ឌិត

profile.png
Toch Yan 7 ខែ មុន

បាទការព្យាបាលជំងឺឬសដូងបាតគឺរយះពេល៣ថ្ងៃ​មួយថ្ងៃចាក់៣ដង​រីឯតមលៃវិញគឺចាប់ពី៥០០ដុល្លាឡើងទៅ

profile.png
Toch Yan 4 ខែ មុន

តំលៃចាប់ពី៥០០ដុល្លាឡើងទៅ

ឆ្លើយតប