ផឹកអី ទឹកនោមក៏មានក្លិនហ្នឹង?

()
1377
ដោយ : Editor

ភេទ ៖ ប្រុស
អាយុ ៖ ២៥ ឆ្នាំ
រោគសញ្ញា ៖ រាល់ពេលដែលទទួលទានភេសជ្ជៈអ្វីក៏ស្រាប់តែបត់ជើងតូចទៅធុំក្លិនហ្នឹងតែម្តង
សំណួរ ៖ តើអាការៈនេះប្រក្រតីឬទេ? តើវាអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺអ្វីដែរឬទេ? តើអ្នកជំងឺគួរធ្វើបែបណា?

Has 2 មតិយោបល់
Kanha

ជាធម្មតា​ ការវិនិច្ឆ័យជំងឺមិនអាចផ្អែកទៅលើក្លិនទឹកនោមតែមួយមុខទេ​ ដូច្នេះគួរទៅពិនិត្យនិងធ្វើតេសទឹកនោមដើម្បីតាមដានថាតើមានបញ្ហារឺអត់។

Seakhoeung Vong

 In case of Caffeine, I dt think this is abnormal since our body has to excrete the caffeine through kidney in form of urine. but for other drinks, there should be something to be checked out with doctor.

ទុកឱ្យឆ្លើយតប | ចូល​គណនី​យ | ចុះឈ្មោះ
logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧