រមាស់ និងមានផ្សិតនៅប្រដាប់ភេទ?

ភេទ ៖ ស្រី
អាយុ ៖ ២២ ឆ្នាំ
កម្ពស់ ៖ ១ម៉ែត្រ៥៥
ទម្ងន់ ៖ ៥២ គីឡូក្រាម
អាការៈ ៖ រយៈពេល៣ខែចុងក្រោយនេះ គឺស្រាប់តែចាប់អារម្មណ៍ឃើញរោគសញ្ញាចម្លែកនៅប្រដាប់ភេទរួមមានដូចជា ផ្សិត រមាស់ និងមានពងសៗ ថ្លារាងក្រហមផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ អ្នកជំអឺមិនធ្លាប់បានទទួលការព្យាបាលពីវេជ្ជបណ្ឌិត ឬប្រើប្រាស់ថ្នាំអ្វី ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឡើយ។
សំណួរ ៖ តើអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះជារោគសញ្ញាអ្វី? តើមានវិធីព្យាបាលអ្វីខ្លះដែលគួរតែប្រតិបត្តិ?

 

ពាក្យទាក់ទង


មតិយោបល់

profile.png
Samdy sereiroth 1 ឆ្នាំ មុន

Have discharged or not? Ber mean smell or not?