[វីដេអូ] ការអំពាវនាវឲ្យមានការពារជំងឺដែលអាចកើតមានក្នុងរដូវភ្លៀងពីក្រសួងសុខាភិបាល

ដោយហេតុថារដូវភ្លៀងធ្លាក់ក៏បានឈានចូលមកដល់ហើយ ហើយក៏ជារដូវកាលដែលងាយនឹងមានការប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពផងដែរប្រសិនបើមិនមានការការពារ និងថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួននោះទេ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបមានការអំពាវនាវពីសំណាក់ក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការថែទាំសុខភាពខ្លួនឯង និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់នៅជុំវិញខ្លួន ដោយបានផ្តោតសំខាន់លើជំងឺផ្តាសាយដោយមានការបង្ហាញជាសារខ្លីតែខ្លឹមអំពីវិធីការពារខ្លួនពីជំងឺឆ្លងមួយនេះផងដែរ។

សម្រាប់អត្ថន័យខ្លឹមសារទាំងមូល សូមទស្សនានូវវីដេអូខាងក្រោម ៖

ប្រភព ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 


មតិយោបល់