ការវះកាត់ មាត់ឆែប និងក្រអូមឆែប

552
ដោយ : Healthtime Pro

សំបុត្រចូលរួម:

ម៉ោងចាប់ផ្តើម:

ម៉ោងបញ្ចប់:

ថ្ងៃចាប់ផ្តើម:: 02 Apr ,2017

ថ្ងៃបញ្ចប់:: 07 Apr ,2017

ប្រទេស:: កម្ពុជា

ទីតាំង:: មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត

បានរៀបចំដោយ:: អង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជា ជាមួយអង្គការស្នាមញញឹមកុមារមកពីកូរ៉េខាងត្បូង សហការគាំទ្រដោយ សាកលវិទ្យាល័យជាតិសេអ៊ូល និងមន្ទីរពេទ្យ ប៊ុនដឹងរួមជាមួយមូលនិធិ D.K Kim Korea


ការពិនិត្យ និងចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺនឹងធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ 

សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ និងព័ត៌មានបន្ថែម 
-សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ ៖ 023 211 ​405/ 012​ 655 ​786 /069 ​921 ​491
 -មកកាន់ទីស្នាក់ការ ៖ អង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជា (មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត) រាជធានីភ្នំពេញ

logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧