វេទិកាសុខភាព
profile.png

Ann Laisor 5 | 0

ខ្ញុំចុកចង្កេះ និង ក ពេលអង្គុយរៀនយូរក៏ពិបាក តើខ្ញុំគួរធ្វើបែបណា? doctor

61 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Sarin Sam 0 | 0

សូមគោរពលោកគ្រូ ខ្ញំុបាទមានជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម ឈាមនៅកំរិតជាមធ្យម១១០ ប៉ុន្តែ ហេតុអីខ្សោយផ្លូវភេទស្ទើកំរិត០ទៅហើយចឹងលោកគ្រូ ខ្ញុំចង់ជួបលោកគ្រូផ្ទាល់ដើម្បីព្រឹក្សា និងព្យាបាលបានអត់លោកគ្រូ? សូមអរគុណ

71 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Sophat Cam 1 | 0

អាការៈមានរមាស់លើស្បែក និងមានក្រហមជាំរាល់ពេលអេះ តើជាអាការៈអ្វី?

54 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Hak Hor 1 | 0

ខ្ញុំងាយនឹងផ្តាយសាយណាស់តើមកពីមូលហេតុឣ្វី?

53 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Magn Sat 0 | 0

ពេលនោមធ្វើឲ្យយើងឈឺបង្ហួរនោម ហើយទឹកនោមប្រែពណ៌លឿង? តើមកពីបញ្ហាអ្វី? តើគួរធ្វើដូចម្ដេច? អរគុណ...!

55 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Vatana Hok 2 | 0

ខ្ញុំមិនបានផោមជិត2ខែហើយតើវាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអ្វីដែរ?

59 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

ឈឺន សុភាព 1 | 0

ឈឺក្បាល

53 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Pang Ponich 1 | 0

ខ្ញុំចេះតែក្រហាយបាតដៃបាតជើងអស់កំលាំងមិចដែរលោកគ្រូអាសីុតរឺ?

50 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

គឹមហេង បោះដុំទូរស័ព្ទ មកពីថៃ 1 | 0

ប្រពន្ធ ខ្ញុំមានគីសទឹកក្នុងដៃស្បូនខាងឆ្វេង ទៅអស់គ្រប់ពេទ្យ ទាំងពេទ្យ ថៃគេថាអត់អីៗ តែមកដល់ពេល គីសនៅតែគីសហើយរីកធំជាងមុន គាត់នៅតែឈឺដដែល តើខ្ញុំត្រូវយ៉ាងមិច ?

52 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 1 | 0

តើ​ទារក​ក្នុង​ផ្ទៃ​ចេះ​រើ​បម្រះ​នៅ​សប្តាហ៍​ទី​ប៉ុន្មាន​?​ហើយ​តើ​គួរ​កត់​សំគាល់​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ​?

52 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Mean Freedom 0 | 0

ពេលប្រលឹមឡើងខ្ញុំតែងតែ ដកដង្ហើមរាងថប់ៗ

55 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន

profile.png

Uth Bunthoeurn 2 | 0

ខ្ញំុកេងមិនសូវលក់ តើបណ្តាលមកពីអ្វីដែរលោកគ្រូពេទ្យ?

47 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន