វេទិកាសុខភាព
profile.png

Anonymous 1 | 0

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត តើរបៀបការគ្រប់គ្រងទូទៅពីការបែកទឹកភ្លោះមុនសម្រាលមានអ្វីខ្លះ? ហេតុអ្វីទើបបណ្តាលអោយមានការបែកទឹកភ្លោះមុនពេលសម្រាល?

97 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

Healthtime Pro 2 | 0

អ្វីទៅដែលហៅថា«ការបូមទឹកភ្លោះ»?

ចំណេះដឹងលម្អិត៖ http://healthtime.tips/library/article/1804

84 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

Ka 2 | 0

តើឈឺត្រង់ឆ្អឹងជំនីខាងក្រោយ បោះដៃផុតបណ្តាលមកពីអ្វីដែរបង ?
ហើយតើត្រូវពេទ្យណាដែរ?

95 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

smey 0 | 0

លោកគ្រូពេទ្យ បើមានអាការៈ ចុងពោះឆ្អល់ពោះកូពោះ ប៉ុន្តែឈឺតែមួយភ្លែតក៏បាត់ ក្រោយមកក៏ឈឺទៀត នៅផ្នែកខាងឆ្វេងជាអាការៈជំងឺក្រពះមែនទេ ឫ ជំងឺអ្វី ?

92 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 1 | 0

Hi all...As m preparing a personal portable first aid kit, r there any recommended items esp medicines u would like suggest to be added in?

95 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Neang Flora 0 | 0

ត្រូវកណ្តុរខ្វាច ចេញឈាម តែពេលនេះមុខរបួសជាហើយ តើអាចមានបញ្ហាអ្វីទេ ?

94 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

Healthtime Pro 2 | 0

ឈឺក្បាលយូរ គួរគិតដល់បញ្ហាអ្វីខ្លះទៅ? ឬឲ្យតែឈឺក្បាលយូរ សុទ្ធតែជាជាជំងឺប្រកាំងមែនទេ?

ចំណេះដឹងលម្អិត៖ http://healthtime.tips/library/article/1819

128 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 0 | 0

ផឹករាល់ថ្ងៃតើអាចមានបញ្ហាអ្វីខ្លះសំរាប់ថ្ងៃមុខ

92 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Pa Pahna 0 | 0

ឡើងមុនពេញខ្លួន

102 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

La DIn 2 | 0

បងពេទ្យ ញុំ ឈឺខ្ញាកៗនៅក្រលៀនខាងស្តាំម្តងៗតើវាអាចជាសញ្ញានៃជំងឺអ្វី?អរគុណ

92 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

Healthtime Pro 6 | 0

ឱសថចាក់១៨មុខគ្មានចុះបញ្ជិកានិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រមូលចូល

ព័ត៌មានលម្អិត៖​ http://healthtime.tips/library/article/1814

84 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន

profile.png

La DIn 1 | 0

ថ្នាំCalcibronateនេះប្រើទៅមិចដែរ?

67 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ខែ មុន

1 ខែ មុន