ពេទ្យមិនគួរស្រលាញ់អ្នកជំងឺ?

ប្រហែលជាធ្លាប់ច្រើនដងហើយ ពីរឿងហ្នឹង...សម្រាប់អ្នកនៅក្នុងវិស័យនេះ គិតយ៉ាងម៉េចដែរ?​រីឯសាធារណជនវិញ? យល់ឃើញបែបណាដែរ?

មុខតំណែង

ការងារដឹងការងារ ស្នេហាដឹងស្នេហា...កុំចេះតែលាយឡំគ្នា ម្យ៉ាងក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យមួយរូប មិនគួរណាមានទំនាក់ទំនងបែបមនោសញ្ចេតនាជាមួយអ្នកជំងឺរបស់ខ្លួនឡើយ

មតិប្រឆាំង

ហេតុអីមិនបាន? ស្នេហាមិនប្រកាន់វណ្ណៈ រឹតតែមិនប្រកាន់វិជ្ជាជិវៈ...សំខាន់ ឲ្យតែមានចិត្តលើគ្នាពិតប្រាកដ ហើយច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន និងចេះបែងចែកពេលវេលាត្រឹមត្រូវក្នុងឋានៈជាគ្រូពេទ្យ និងម្ចាស់ចិត្តគ្រងបេះដូងទោបានហើយ...


ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ