ល្ងង់កូនច្រើន?

ចំនួនកូនដែលមនុស្សម្នាក់ៗមាន អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្រិតនៃភាពវៃឆ្លាតដែរឬទេ? តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ ឃ្លាដែលគេតែងនិយាយថា«ល្ងង់កូនច្រើន»? តើជារឿងពិត ឬគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារ៉ាមទេ?

មុខតំណែង

ធ្លាប់លឺចាស់ៗ និងគេនិយាយតៗគ្នារហូត ជាពិសេស​ ពេលថាឲ្យនរណាគេម្នាក់ដែលមិនសូវជាឆ្លាតថា «ល្ងង់ចឹងៗ ដឹងតែកូនច្រើនហើយ»

មតិប្រឆាំង

ដូចមិនសម...គ្រាន់តែគ្នាមិនសូវជាឆ្លាតសោះ ម៉េចក៏ទាក់ទងនឹងរៀងមានកូនច្រើន ឬតិចវិញ? តាមការពិតទៅ​ ដូចគ្រាន់តែលឺតៗគ្នា​ តែមិនមានអ្វីជាភស្តុតាងបញ្ជាក់សោះ


26

- Opinion in favor

ល្ងង់មានន័យថា មិនសូវចេះរាប់លេខ ហេហេ អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់អត់ដឹងថាប៉ុណ្ណាតិច ប៉ុណ្ណាច្រើន...

18

Kyranai - Opinion in favor

មិនសូវជាច្បាស់ដែរ...តែនរណាៗក៏ថាចឹងដែរ ហើយធ្លាប់លឺគេនិយាយហេតុផលប្រាប់ដែរ ស្តាប់ទៅដូចសមហេតុផលផស់គេ

18

Saing Darareaksmey - Opinion in favor

ព្រេាះថា មនុស្សមានចំណេះដឹងតិចតួចច្រើនតែទំនេរច្រើន មិនដឹងធ្វើអី អញ្ចឹងចេះតែឧស្សាហ៍ផ្អែមល្ហែម ហើយម៉្យាងមិនចេះរៀបចំផែនការគ្រួសារថាគួរមានកូនប៉ុន្មាន ហើយក៏មិនបានការពារ​ ឬពន្យារត្រឹមត្រូវ

9

- Opinion against

ចាស់ចាស់ចេះតែថាអោយយើងខំរៀនហ្នឹង

4

Vong Seak Hoeung - Opinion against

ឮច្រើន ហើយក៏ឧស្សាហ៍ប្រើបង្អាប់គ្នាលេង តែសំខាន់ឃើញអ្នកចេះខ្លះក៏កូនច្រើនដូចគ្នា។

3

Say Daneth - Opinion against

តាពិតទៅ​ នេះគ្រាន់តែជាពាក្យនិយាយលេង​ ឬបង្អាប់គ្នាលេងប៉ុណ្ណោះ ហើយច្រើនតែពួកមាកជិតស្និតទេដែលហ៊ាននិយាយ។

0

- Opinion in favor

ល្ងង់កូនច្រើនមែន​ហាស់។

ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ