ពេលយល់សប្តិឃើញគេ ហើយចង់ឲ្យគេយល់សប្តិឃើញខ្លួនឯងវិញ គ្រាន់តែត្រឡប់ខ្នើយ?

យល់សប្តិយល់សូង...ពេលខ្លះ ក៏បានជួួបបងសុបិន្ត ឬអូនសុបិន្តដូចចិត្តប្រាថ្នាមែន...តែក៏ចង់ឲ្យគេយល់សុបិន្តឃើញខ្លួនឯងដូចគ្នា តើពិតជាអាចធ្វើបានដោយការត្រឡប់ខ្នើយមែនឬទេ?

មុខតំណែង

ជឿជាក់លើនិស្ស័យទេ? នៅពេលដែលមនុស្សពីរនាក់ពិតជាមាននិស្ស័យស្នេហ៍នឹងគ្នាពិតមែន រឿងអ្វីក៏អាចនឹងកើតឡើងដែរ...ជាពិសេស គឺទំនាក់ទំនងតាមវិធីម្យ៉ាងដែលមិនអាចមើលឃើញ​ ឬនឹកស្មានមិនដល់តែម្តង...ជាក់ស្តែង មនុស្សស្រលាញ់គ្នាពិតនឹងអាចទាយដឹង ក៏ដូចជាយល់ចិត្តគ្នាដោយមិនបាច់និយាយស្តី... អ្នកធ្លាប់ដឹង បានដឹងថាអារម្មណ៍បែបហ្នឹងពិសេសយ៉ាងណា...

មតិប្រឆាំង

គ្រាន់តែជាអ្វីដែលគេនិយាយតគ្នានោះទេ...ដំណេកនៃមនុស្សម្នាក់ៗមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នានោះទេ យើងម៉េចនឹងមានអំណាចអាចចូលទៅបង្កើតសុបិន្តរបស់គេទៅ... ជួនកាល មិនអាចសូម្បីតែគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងផង...ចុះទម្រាំតែទៅគ្រប់គ្រងអ្នកដទៃនោះ?


1

- Opinion against

ទើបតា៎លឺ!!! តែដូចមិនសូវជឿ ... ឥលូវគេតេរកគ្នា ឬឆាតប្រាប់គ្នាហើយ...

0

- Opinion in favor

ធ្លាប់តែលឺគេនិយាយតៗគ្នា តែអត់ដិងថាមែនអត់

ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះ