បញ្ចុះតម្លៃពី៥-១០% លើសេវាកម្មពិនិត្យភ្នែក

(3)
204
ដោយ : Clinic Community

នេះជាការផ្តល់ជូនពិសេសដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលមានHealthogo App...

លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពី៥-១០% លើសេវាកម្មពិនិត្យភ្នែក ភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែបង្ហាញHealthogo ទៅកាន់គ្លីនិក...

ព័ត៌មានបន្ថែមពីគ្លីនិក ៖ មន្ទីរពេទ្យភ្នែក ដុកទ័រ គង់ ពិសិដ្ឋ​​

logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧