រីករាយទទួលការផ្ដល់ជូនពិសេសពី៥-១០%

()
206
ដោយ : Healthtime Go Healthy

នេះជាឱកាសផ្តល់ជូនពិសេសដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលមាន Healthogo App នៅក្នុងដៃ......

លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពី៥-១០% លើសេវាកម្មពិគ្រោះជំងឺ សម្រាកនិងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញHealthogo ទៅកាន់គ្លីនិក...

ព័ត៌មានបន្ថែមពីគ្លីនិក ៖​ មន្ទីរពេទ្យ សូរិយា​

logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧