ការផ្ដល់ជូនពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ព្យាបាលធ្មេញ

()
239
ដោយ : Healthtime Go Healthy

នេះជាការផ្តល់ជូនពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានសម្រាប់អ្នកដែលមានHealthogo App...

លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពី៥-២០% លើសេវាកម្ម (២០%)ការលាងធ្មេញ (១០%)ការព្យាបាលរន្ធឬ  ការប៉ះធ្មេញនិងធ្វើធ្មេញឲ្យស (៥%) ស្រាបធ្មេញ ដាំបង្គោល​ធ្មេញ និងពត់ធ្មេញ ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញHealthogo ទៅកាន់បន្ទីរព្យាបាល......

ព័ត៌មានបន្ថែមពីគ្លីនិក ៖ មន្ទីរព្យាបាល ឈួនម៉េង

logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧