ចុះថ្លៃ១០% ពីគ្លីនិកឯកទេស អេគីប

(132)
163
ដោយ : Healthtime Go Healthy

នេះជាការផ្តល់ជូនពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានសម្រាប់អ្នកដែលមានHealthogo App...

សម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម​ ឬឫសដូងបាត ហើយមកទទួលសេវានៅគ្លីនិកឯកទេស អេគីប លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ទៅលើសេវាកម្មទាំងអស់ លើកលែងតែការពិនិត្យឈាម ។ 

ព័ត៌មានបន្ថែមពីគ្លីនិក  ៖ គ្លីនិកឯកទេស អេគីប

logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧