ការផ្ដល់ជូនពិសេសពីពេទ្យសើស្បែក ពីកូ អូឡាំពិក

()
110
ដោយ : Healthtime Go Healthy

រីករាយទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសពីពេទ្យសើស្បែក ពីកូ អូឡាំពិច សម្រាប់អតិថិជនដែលមាន Healthogo App...

លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% លើគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់ រួមទាំងឱសថប្រើប្រាស់ផងដែរ ។ 

ព័ត៌មានបន្ថែម ៖ ពេទ្យសើស្បែក ពីកូ អូឡាំពិក

logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧