ពិគ្រោះជំងឺត្រឹមតែ ៥$ នៅបន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត​ សុខ ហ៊ាង

()
99
ដោយ : Healthtime Go Healthy

ពិសេស!!! សម្រាប់តែអ្នកដែលមានHealthogo Appនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃតែប៉ុណ្ណោះ...

រាល់ពេលអ្នកជួបពិគ្រោះជំងឺនៅ បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ ហ៊ាង លោកអ្នកចំណាយត្រឹមតែ ៥$ ប៉ុណ្ណោះ...

ព័ត៌មានបន្ថែមពីគ្លីនិក ៖ បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត សុខ​ ហ៊ាង

logo

លេខទំនាក់ទំនង : 069 888 959, 069 888 112, 077 888 076

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយ Healthtime ឆ្នាំ២០១៧