មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម


(44) 2.4k
មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម

អំពីយើង

មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំជំងឺទឹកនោមផ្អែម ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១០ ដោយ វេជ្ជ. ស៊ុំសត្ថា ជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលបានផ្ដល់នូវការព្យាបាលយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីឱ្យមនុស្សទាំងអស់ដល់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម និង ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងជំងឺនេះផងដែរ។ គោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃជីវិតរបស់មនុស្សដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមតាមរយៈការថែទាំ ការព្យាបាល ការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវ។

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Sum Satha 10 ខែ មុន

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ យេីងអាចព្យាបាលអោយអ្នកជំងឺរស់នៅបានយូរអង្វែងបានដូចអ្នកអត់ជំងឺដែរ។ 

profile.png
LY Soraksa 10 ខែ មុន

តើមានវីធីណាមួយដែលអាចព្យាបាលជម្ងឺទឹកនោមផ្អែមឲ្យធម្មតាវិញបានឫទេ? ( normal ) ពីខ្ញុំ Som Chamna 0968858574