គ្លីនិកឯកទេស អេគីប


(1821) 14.3k
គ្លីនិកឯកទេស អេគីប

អំពីយើង

គ្លីនិកឯកទេស ថ្លេីម ក្រពះ ពោះវៀន និង ឬសដូងបាត ដែលផ្តល់សេវាកំរិតស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដែលបានបណ្តុះបណ្តាលនៅ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត័សុខាភិបាល និង ប្រទេសបារាំង ជប៉ុន សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័៖011 553317 / 070 553317 / 066 553317

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Seang Honghong 5 ខែ មុន

☆☆☆☆☆

profile.png
Seang Seang 5 ខែ មុន

cool private specialist clinic

profile.png
Hong Hong 5 ខែ មុន

best private specialist clinic ☆☆☆☆☆

profile.png
Sarin Dinara 5 ខែ មុន

cool clinic best service

profile.png
Sophearom Lun 6 ខែ មុន

Cool clinic

profile.png
Sun Saryo 7 ខែ មុន

Good service

profile.png
Ekip Reception 8 ខែ មុន

អត្រាជា5ភាគរយ​ជាមួយការព្យាបាលពី1ទៅ5ឆ្នាំនិងតំលៃប្រហែល35-55ដុល្លាក្នុង១ខែ

profile.png
Ekip Reception 8 ខែ មុន

អត្រាជា5ភាគរយ​ជាមួយការព្យាបាលពី1ទៅ5ឆ្នាំនិងតំលៃប្រហែល35-55ដុល្លាក្នុង១ខែ

profile.png
Machun Macy 8 ខែ មុន

បងសុំសួរបន្តិចឆ្លុះក្រពះតំលៃប៉ុន្មាន?

profile.png
Ekip Reception 10 ខែ មុន

ការពិគ្រោះនិងពិនិត្យដោយម៉ាសីុនឆ្លុះ15ដុល្លា