កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

IV Piseth 4 | 0

Anyone here know about cell therapy? Any recommendations to have this treatment?

285 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 3 | 0

សួស្តី Healthogo ខ្ញុំមានអាការះចុកឆ្អល់ត្រង់ពោះផ្នែកខាងលេីពេលញាុំបាយហេីយមួយរយះនេះរៀងរាល់ថ្ងៃតេីមានបញ្ហាអ្វីដែរ ហេីយធ្ងន់ធ្ងរដែរទេ?

270 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

PA Cambo 0 | 0

កូនស្រីខ្ញុំពេលនេះអាយុ 14 ឆ្នាំប៉ុន្តែតាំងពីនាងកើតមកអាយុ 5 ឆ្នាំនិងមានការខ្វះឈាមរហូតមិនដែលមានឈាមកើតមកខ្លួនឯងទេ រយៈពេលមួយឆ្នាំឬកន្លះឆ្នាំយកទៅបញ្ចូលឈាម ខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាកោសិការបស់នាងគ្មានកើតឈាមបន្ត បន្ទាប់មករហូតចឹង

260 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Sokea Mou 1 | 0

លើសជាតិស្ករ ការហាត់ប្រាណ ហូបតប ប្រើថ្នាំ ជាតិស្ករធ្លាក់មកធម្មតា មុនអាហារ 87 ក្រោយអាហារ 80-90 ,A1c4.4%តើគួរឈប់ប្រើថ្នាំបានអត់

295 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Üñ Šö Mâłëñ 1 | 1

ខ្្ញុំ អាសារឈឺក្បាល រោយក នឹងវិលមុខ ហើយញាំអីហើយខ្ញុំតេស្តស្ករឃើញ 109 ហើយពេទ្យក៏អោយខ្ញុំចាក់ជំនួយជាតិស្ករ10cc ខ្ញុំចាក់ហើយធូរច្រើនលែងរោយកនឹងវិលមុខ តើខ្ញុំចាក់ជំនួយស្ករអាចប៉ះពាល់ឬវិវត្តន៏ទៅជាជំងឺទឹកផ្អែមអត់ ព្រោះទើបចាក់បានម្ដង ហើយជាតិស្ករបានតែ109 ពេលញាំអីហើយ ខ្សោយឬទេ

293 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Khoem Lidoeurna 0 | 0

ខ្ញុំចង់ឡើងទម្ងន់ តើគួរធ្វើមេចដែរ?
ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើផលិតផលឡើងទម្ងន់
តែគ្មានប្រសិទ្ធភាព។

259 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 0 | 0

ចេះតែក្រហល់ក្រហាយក្នុងខ្លួន តើជាជំងឺអ្វី?

266 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 0 | 0

សួស្ដី​

285 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Vuoch Ly 0 | 0

ហេតុអ្វីខ្ញុំឈឺឆ្អាលពីតែម្ខាង?

272 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Psc Psc 0 | 0

I always back pain. What is it problem?

286 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anna Eling 0 | 0

អោយតែគេងយូរមានអារម្មណ័ថាចេះតែរួយចង្កេះ មិនឈឺទេ កើតឡើងរយះពេលច្រើនឆ្នាំហើយ តើមូលហេតុនេះមកពីអ្វីដែលលោកគ្រូ?

270 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Song Seyha 0 | 0

សួរស្តីលោកគ្រូ យប់ឡើងខ្ញុំគេងភ្ញាក់ៗ ពាក់កណ្តាលយប់ហើយគេងទៅវិញមិនលក់ ? តើមានវិធីអ្វីអាចជួយបាទេ?

285 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

4 ខែ មុន

4 ខែ មុន