កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Anonymous 0 | 0

ខ្ញុំមានបញ្ហាឈឺថ្គាម នៅពេលញាំអាហារ ផ្សេងៗ បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានញាំស្រា រហូតដល់ស្រវឹង តើ ខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាដើម្បីបំបាត់ការឈឺចាប់ នេះ ? តើខ្ញុំ អាចមានបញ្ហាអ្វីអត់ទៅលើអាការៈបែប នេះ? បញ្ជាក់ ខ្ញុំញាំបាន តែ ៤កំប៉ុង ទេ @@៕
អរគុណសំរាប់ការ ណែនាំ។

234 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Lindy Boo 0 | 0

I had discussed with the doctor about my psychological problems. The resulting outcome is that I have a serious mental health problem. Thanks all bong that always encourages me in healthtime make me brave enough to talk it out with the doctor. I do not have much to say but really thanks.

223 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ខ្ញុំសុំបាក់ទឹកចិត្តដែរ....

249 ចំនួនមើល

10 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Ønè Šky 0 | 0

ប្អូនcomment តរអត់កើតទេបងប្អូនជាបុរសអាយុ26ឆ្នាំហើយប្អូនហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នឹងថ្ងៃអាទិត្យ

241 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Ønè Šky 0 | 0

សួរស្តីបង ខ្ញុំចង់ឡើងគីឡូហើយមានសាច់មានឈាមដូចគេ ខ្ញុំកំពស់170 ទំងន់52 ទោះបីខ្ញុំខំបរិភោគអាហារច្រើនយ៉ាងណា ហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃ ហើយសម្រាកគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណា ហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះ ខ្ញុំចង់បានយោបល់ខ្លះពីបង ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការនៅកូរ៉េពិបាកក្នុងការសន្ទនាជាមួយលោកគ្រូពេទ្យណាស់ អរគុណទុកជាមុន☺️

242 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

陈宏 0 | 0

ខ្ញុំចេះតែចុកឆ្អល់ក្នុងពោះ ពេលខ្លះសុខរោយ តើខ្ញុំគួរទៅរកកន្លែលសម្រាប់ព្យាបាល ហើយដោយវិធីណាខ្លះ!

259 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

陈宏 0 | 0

ខ្ញុំចេះតែចុកឆ្អល់ក្នុងពោះ ពេលខ្លះសុខរោយ តើខ្ញុំគួរទៅរកកន្លែលសម្រាប់ព្យាបាល ហើយដោយវិធីណាខ្លះ!

367 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Thong Boriya 0 | 0

តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបញ្ចុះជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិចក្នុងខ្លួន? តើត្រូវព្យាបាលយ៉ាងដូចម្ដេច?

313 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Lindy Boo 0 | 0

សួស្តីបង​ អាចប្រាប់បានទេ​ Roxy ហើយនឹង Diaxium មួយណាខ្លាំងជាង?

370 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Kyranai 0 | 0

Knees Pain

253 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរទទួលទានអាហារបែបណាខ្លះដែរ?

267 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

សូមកុំឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅពេលអ្នកកំពុងខឹង……. អ្នកអាចចាប់ផ្តើម ដោយការដកដង្ហើមឲ្យបានវែងៗ ហោចណាស់៣ដង ហើយបែរទៅឆ្លើយតបដោយញញឹម……ចាំថា ខឹងខុស-ខឹងខាត-នៅពេលខឹងអ្នកនឹងមិនឆ្លាតទេ…

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

248 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន