មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក N.A
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង Human Resource Department
លេខទូរស័ព្ទ 012311355
អុីម៉ែល cheapediatric@gmail.com
គេហទំព័រ http://healthtime.tips/subpage/Maxicarepediatricclinic
អាសយ​ដ្ឋាន #1, St368, បឹងកេងកងទី ៣, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ឱកាសការងារ

ចំណងជើងការងារ ប្រាក់ខែ វេនធ្វើការ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទីតាំង