អរុណរស្មីហ្វាម៉ា
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម Wholesale
ចំនួនបុគ្គលិក 11-50
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង Long Rithan
លេខទូរស័ព្ទ 069 6666 17
អុីម៉ែល hr@arpharma.com
គេហទំព័រ
អាសយ​ដ្ឋាន #08, St554, ទឹកល្អក់ទី ១, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ឱកាសការងារ

ចំណងជើងការងារ ប្រាក់ខែ វេនធ្វើការ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ទីតាំង
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់​​ (ផ្សារទំនើប) - Sales Supervisor (Modern Trade) N/A ពេញ​ម៉ោង អរុណរស្មីហ្វាម៉ា រាជធានីភ្នំពេញ
គណនេយ្យករ - Accountant 200$ - 300$ ពេញ​ម៉ោង អរុណរស្មីហ្វាម៉ា រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់ - Senior Sales Executive 300$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង អរុណរស្មីហ្វាម៉ា បាត់ដំបង
ផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់​ - Senior Sales Executive 300$ - 500$ ពេញ​ម៉ោង អរុណរស្មីហ្វាម៉ា រាជធានីភ្នំពេញ