ឱកាសការងារ
គិលានុបដ្ឋាយិកា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន គ្លីនិកឯកទេស អេគីប
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក 11-20
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 0 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត វិជ្ជាជីវៈ / បទពិសោធន៍ រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

  

តម្រូវការការងារ

-មានបរិញ្ញាបត្ររង ឬបរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក
-មានសីលធម៌ល្អ មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់
-មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសបង្គួរ
-មានជំនាញមូលដ្ឋាន Ms. Word and Ms. Excel
-ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី៦:៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង៦:៣០នាទីល្ងាច

អំពីការដាក់ពាក្យ

បើចាប់អារម្មណ៍ អាចផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ទៅកាន់គ្លីនិកផ្ទាល៉ ឬតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក គ្លីនិកឯកទេស អេគីប  EKiP Specialist Clinic


មតិយោបល់