ឱកាសការងារ
ច្រើនមុខដំណែង
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនឯកជន
សកម្មភាពអាជីវកម្ម សុខាភិបាល​ និងសង្គម
ចំនួនបុគ្គលិក N.A
ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ភេទ បុរស និង ស្រី ភាសា
អាយុ ទីតាំង រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនត្រូវជ្រើសរើស 0 ប្រាក់ខែ N/A
កម្រិត កម្រិតចូល រយៈពេល ពេញ​ម៉ោង

ការពិពណ៌នាការងារ

ដំណឹង​​ជ្រើស​រើសបុគ្គលិកៈ

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល​រោ​គកុមារ​ ម៉ាក់ស៊ីឃែរត្រូវការ​ជ្រើស​រើសបុគ្គលិកប​ន្ថែមសំរាប់មុខតំ​ណែង៖

១​ គិលានុប្បដ្ឋាកកុមារ(ចំនួន៣នាក់)

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

 • ត្រូវមានបរិញ្ញាប័ត្ររង/បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគិលានុប្បដ្ឋាក
 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ (អាទិភាពលើផ្នែកកុមារ)
 • ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រ​ (ការិយាល័យ)

២​ អ្នកទទួលភ្ញៀវ(ចំនួន៣នាក់)

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

 • ចេះស្វាគមន៍អ្នកជំងឺ និងណែនាំអ្នកជំងឺពីសេវាគ្លីនិក
 • ផ្តល់ពត៌មានដល់អ្នកជំងឺ
 • ចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺ ផ្តល់លេខរង់ចាំដល់អ្នកជំងឺ​ និងណែនាំអ្នកជំងឺចូលពិនិត្យជាមួយគ្រូពេទ្យ
 • ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញកំព្យូទ័រ

៣​ គណនេ​យ្យ&រដ្ឋបាល(ចំនួន១នាក់)

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

 • ត្រូវមានបរិញ្ញាប័​ត្រផ្នែកគណនេយ្យ ឬ រដ្ឋបាល
 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ (គណនេយ្យ ឬ រដ្ឋបាល)
 • អាចទំនាក់ទំនងភាសាអង់គ្លេសបានល្អ

៤ អ្នកប​ច្ចេក​ទេសកាំរស្មីអ៊ិច(ចំនួន២នាក់)

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

 • ត្រូវមានបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកកាំរស្មីអ៊ិច
 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានជំនាញ​ក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកាំរស្មីអ៊ិច

៥​ គ្រូពេទ្យឯកទេសកុមារ(ចំនួន២នាក់)

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

 • ត្រូវមានបរិញ្ញាប័ត្រឯកទេសជំងឺកុមារ
 • ត្រូវចេះភាសារអង់គ្លេស និង​កុំព្យូទ័រ

៦ គ្រូពេទ្យជំនាញរូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត(ចំនួន២នាក់)

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

 • ត្រូវមានបរិញ្ញាប័ត្រឯកទេសរូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត
 • ត្រូវចេះភាសារអង់គ្លេស និង​កុំព្យូទ័រ

តម្រូវការការងារ

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស តាមមុខដំណែងនីមួយៗ

អំពីការដាក់ពាក្យ

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ

មែកស៊ីឃែរ ភេឌាទ្រីក គ្លីនិក 

#01 , St368, ឃុំ/សង្កាត់ បឹងកេងកងទី ៣, ស្រុក/ខណ្ឌ ចំការមន, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

012311355

cheapediatric@gmail.com


មតិយោបល់