គ្លីនិកឯកទេស អេគីប
Company Legal Form ក្រុមហ៊ុនឯកជន
Company Activity សុខាភិបាល​ និងសង្គម
Number of Employees 11-20
Location រាជធានីភ្នំពេញ
Contact Person​​​​ គ្លីនិក អេគីប
Phone 070 55 33 17/011 55 33 17
Email ekipclinic.info@gmail.com
Website http://www.ekipclinic.com/
Address​ #94 D&E, St70, ស្រះចក, ដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

Career

Job Titles Salary Working Shift Company Name Location
គិលានុបដ្ឋាយិកា N/A ពេញ​ម៉ោង គ្លីនិកឯកទេស អេគីប រាជធានីភ្នំពេញ