វី​ អេស​ ហ្វាម៉ា
Company Legal Form ក្រុមហ៊ុនឯកជន
Company Activity ចែកចាយឱសថ
Number of Employees 11-20
Location រាជធានីភ្នំពេញ
Contact Person​​​​ VS Pharma
Phone 01755366
Email vspharma168@gmail.com
Website
Address​ #25B, St292, បឹងកេងកងទី ២, ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

Career

Job Titles Salary Working Shift Company Name Location
Medical Representative N/A ពេញ​ម៉ោង វី​ អេស​ ហ្វាម៉ា រាជធានីភ្នំពេញ