Health Packages
Forum
profile.png

KimLeng Huy 0 | 0

នោម​ទាស់​ ហេីយ​មាន​ឈាម​មក​ជាមួយ​តេីមាន​បញ្ហា​អី​ដែរ​លោក​គ្រូ​?

Question Comment

2 Views

0 Reply

15 ម៉ោង មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 0 | 0

ញុំចង់ដឹងខ្លួនឯងមានឬគ្មានជំងឺរលាក់តម្រង់នោម ឬ ខ្សោយតម្រង់នោម តើត្រូវ ទៅជួសឈាម ឬ ទៅអេកូសាស្រ្ត ឬធ្វើមិចបានដឹង អរគុណ

Question Comment

5 Views

0 Reply

1 ថ្ងៃ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

La DIn 0 | 0

សួស្តីលោកគ្រូ សុំសួ១ ហេតុអីបានជាសុខៗសសៃអណ្តែតចេញមកឡើងខៀវក្រមៅ លើដៃ ក បាតដៃ អរគុណ

Question Comment

17 Views

0 Reply

2 ថ្ងៃ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Nika 0 | 0

ភ្នែកខ្ញុំស្រវាំងដូចមានអ្វីបាំងនៅកណ្តាលប្រស្រីភ្នែក ខ្ញុំបានទៅពិនិត្យនៅឃ្លីនិកភ្នែកឯកជនមួយ ថតរួចគេប្រាប់ថាខ្ញុំហើមសសៃបាតភ្នែកហើយមានទឹកជ្រាបក្រោមបាតភ្នែក គេចង់ព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំឈ្មោះ ស្ទេរ៉យ (ពេទ្យនិយាយប្រាប់) តែមុននឹងព្យាបាលគេឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើ MRIក្បាល រួមទាំងធ្វើទេសន៍ឈាមពិនិត្យមើលមេរោគដល់ទៅ 20+មុខដែលមានដូចជា:
1. CBC / Hg
2. ESR / Vs
3. TP
4. Uric Acid
5. Calcium
6. Cholesterol total
7. Cholesterol HDL
8. Cholesterol LDL
9. Creatinine
10. Urea
11. Iron / Fer
12. Ionograme
13. HbA1c
14. LDH
15. HIV
16. TPHA
17. VDRL
18. ALSO
19. Rhumatoide Factor
20. CRP
21. Toxoplasma igM
22. Toxoplasma igG
23. TB Quantiferone
24. IDR
25. Chest X-Ray
26. MRI brain
ខ្ញុំគិតថាការពិនិត្យនេះគឺដូចជាច្រើនហួសហេតុ ហើយខ្ញុំបានទៅរកពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យ គេថាការពិនិត្យទាំងអស់នេះខ្លះគេមាន ខ្លះទៀតគេអត់មានទេ ហើយការពនិត្យខ្លះត្រូវរងចាំរហូតដល់១អាទិត្យហើយតំលៃក៏អស់ច្រើនដែលចូលប្រហែល $500-$600 បើតាមគិតទៅវាអស់ច្រើនដែរ។ ខ្ញុំត្រឡប់ទៅឃ្លីនិកភ្នែកវិញដើម្បីឲ្យគេសង្ខេបពិនិត្យតែចំនុចសំខាន់ៗបានហើយ តែគេថាប៉ុននេះគេសង្ខេបអស់ហើយ ព្រោះបើមែនទែនគេត្រូវឲ្យខ្ញុំពិនិត្យគ្រប់មុខទាំងអស់ប្រមាណ 94មុខឯណោះ ហើយបើខ្ញុំរកពិនិត្យ26មុខខាងលើហ្នឹងឲ្យគ្រប់ឲ្យគេ គេអត់អាចព្យាបាលឲ្យខ្ញំបានទេ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហួសហេតុខ្លាំងណាស់ពិនិត្យគ្រប់មុខពេកហើយ។ សំនួរគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអីដែលពេទ្យភ្នែកនិយាយហ្នឹងវាពិតត្រឹមត្រូវមែនដែរឬទេ សម្រាប់ជំងឺភ្នែកនេះ?

Question Comment

15 Views

0 Reply

3 ថ្ងៃ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Sreytouch Nguon 0 | 0

ប្តីកើតរោលហើយរមាស់តិចៗ រោលពេញទាំងខ្លួននឹងដៃ។ តើមកពីកើតអ្វីដែរលោគ្រូ?

Question Comment

16 Views

0 Reply

4 ថ្ងៃ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

នូន សុខខេង 0 | 0

ខ្ញំុខ្សោយផ្លូវភេទ តេីគួរធ្វេីដូចម្តេច!

Question Comment

25 Views

0 Reply

4 ថ្ងៃ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 6 | 1

1ខែធ្លាក់ស សសថ្លាច្រើនដង
ពេលរួមភេទមានអារម្មណ៍ថានោមឈឺ កើតមានម្តងម្កាល.
បន្ទាប់ពីរដូវអាក់ជាងមួយខែ .
តើនាងខ្ញុំអាចនឹងប្រឈមនឹងកើតអ្វី

Question Comment
Women Health (Obstetrics and gynecology)

34 Views

2 Reply

1 សប្តាហ៍ មុន

6 ថ្ងៃ មុន

profile.png

Anonymous 3 | 0

Does anyone know how much for MRT brain scan in Cambodia?

Question Comment

37 Views

4 Reply

1 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Kimhorn Rathanak 1 | 0

ក្មួយរបស់ខ្ញុំមួយថ្ងៃរាក 8 ដងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរ?

Question Comment

32 Views

2 Reply

1 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Vorn Vandy 3 | 0

ជំរាបសួរលោកគ្រូ ខ្ញុំពិនិត្យឈាមគ្រូពេទ្យ ថាមានមេរោគក្នុងក្រពះ
តើគួរប្រើថ្នាំអ្វី ?លោកគ្រូ ហើយប្រើរយ:ពេលប៉ុន្មាន ថ្ងៃទើបជាសះស្បើយ?

Question Comment

42 Views

2 Reply

1 សប្តាហ៍ មុន

1 សប្តាហ៍ មុន

profile.png

Reth Dara 0 | 0

_តើមាន ជំងឺ រីងទឺកខ្ួរក្បាលអត់ ?

Question Comment

39 Views

0 Reply

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Chetra 0 | 0

លោកគ្រូបេីយីេងកីេតអុជស្វាយពេញមុខហេីយមានខ្ទុះហីេយខ្ទុះនិងសីុមុខយេីងអត់

Question Comment

37 Views

0 Reply

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ