profile.png

Mazer Chan

4 ឆ្លើយតប 671 ចំនួនមើល ២៦-មីនា-២០១៨ សំណួរ
ហេតុអ្វីបានជាភ្ញាក់ពីដេកចេះតែឈឺក្បាលឬមួយមកពីដាក់ជ្រុល?
profile.png
Mazer Chan 1 ឆ្នាំ មុន

ពេលព្រឹក

profile.png
Anonymous 1 ឆ្នាំ មុន

[សារ​ជា​ឯកជន]

profile.png
Mazer Chan 1 ឆ្នាំ មុន

យូៗម្តង

profile.png
Anonymous 1 ឆ្នាំ មុន

[សារ​ជា​ឯកជន]


មតិយោបល់