profile.png

Ya Na

2 ឆ្លើយតប 145 ចំនួនមើល ១៤-កក្កដា-២០១៩ សំណួរ
ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឈឺក្បាលជាប្រចាំ?ឈឺម្ដងៗចង់តែស្រែក មិនដឹងមកពីមូលហេតុអ្វី.
profile.png
Vong Seak Hoeung 4 ខែ មុន
profile.png
Ya Na 4 ខែ មុន

Ok

ឆ្លើយតប

មតិយោបល់