កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Sreytouch Nguon 1 | 0

ប្តីកើតរោលហើយរមាស់តិចៗ រោលពេញទាំងខ្លួននឹងដៃ។ តើមកពីកើតអ្វីដែរលោគ្រូ?

108 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

នូន សុខខេង 1 | 1

ខ្ញំុខ្សោយផ្លូវភេទ តេីគួរធ្វេីដូចម្តេច!

124 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 1 | 0

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងតែឈឺទ្រូងលក្ខណៈចុកៗតើវាបណ្ដាលមកពីអ្វីដែល?

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

115 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 3 | 1

Does anyone know how much for MRT brain scan in Cambodia?

128 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Kimhorn Rathanak 1 | 0

ក្មួយរបស់ខ្ញុំមួយថ្ងៃរាក 8 ដងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរ?

124 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Vorn Vandy 3 | 0

ជំរាបសួរលោកគ្រូ ខ្ញុំពិនិត្យឈាមគ្រូពេទ្យ ថាមានមេរោគក្នុងក្រពះ
តើគួរប្រើថ្នាំអ្វី ?លោកគ្រូ ហើយប្រើរយ:ពេលប៉ុន្មាន ថ្ងៃទើបជាសះស្បើយ?

123 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

2 ខែ មុន

profile.png

Reth Dara 0 | 0

_តើមាន ជំងឺ រីងទឺកខ្ួរក្បាលអត់ ?

111 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Chetra 0 | 0

លោកគ្រូបេីយីេងកីេតអុជស្វាយពេញមុខហេីយមានខ្ទុះហីេយខ្ទុះនិងសីុមុខយេីងអត់

113 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Leangseng Hak 3 | 0

ខ្ញុំឈឺសន្លាក់ម្រាមដៃទាំងសខាង កដៃ នឹងម្រាមជើង។ ខ្ញុំទៅពេទ្យឯកជនជាច្រើន តែមិបានផលសោះ។ តើគួទៅពេទ្យណា? ប្រសិនដឹង សូមជួយប្រាប់ផង អរគុណ

132 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

2 ខែ មុន

profile.png

Sira King 0 | 0

រមាស់ក្នុងសាច់បណ្ដាលមកពីអ្វីលោកគ្រូ?

171 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Park Sung Won 6 | 0

ងើបពីគេងមកមានអារម្មណ៍ចុករោយ ស្ពឹក គ្រប់កន្លែង ការដកដង្ហើម ស្រូបក្លិនមិនច្បាស់ រាងតឹងក្នុងច្រមុះ

182 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Chorn Seyla 4 | 1

តើជំងឺត្បៀតសសៃខួរក្បាលអាចព្យាបាលជាឬទេ?

139 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ