កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Zenliya Run 2 | 0

សួស្តីលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំសំុសួរមួយតើHeterozygous Hb E ជាជំងឺអ្វី។

15 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

3 ថ្ងៃ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Ratana 2 | 0

ខ្ញុំមានបញ្ហាឈឺក្បាលខាងក្រោយ

24 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

5 ថ្ងៃ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Samedy Mam 0 | 0

ខ្ងុំមានបញ្ហាភ្នែកស្ងួត​ ឈឺជាងមួយឆ្នាំហេីយទៅពេទ្យ៤កន្លែងហេីយ​ នៅតែមិនជា​ តេីមានពេទ្យណាមេីលជាទេ​ ?

26 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

5 ថ្ងៃ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

KimLeng Huy 0 | 0

នោម​ទាស់​ ហេីយ​មាន​ឈាម​មក​ជាមួយ​តេីមាន​បញ្ហា​អី​ដែរ​លោក​គ្រូ​?

40 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 0 | 0

ញុំចង់ដឹងខ្លួនឯងមានឬគ្មានជំងឺរលាក់តម្រង់នោម ឬ ខ្សោយតម្រង់នោម តើត្រូវ ទៅជួសឈាម ឬ ទៅអេកូសាស្រ្ត ឬធ្វើមិចបានដឹង អរគុណ

32 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

La DIn 0 | 0

សួស្តីលោកគ្រូ សុំសួ១ ហេតុអីបានជាសុខៗសសៃអណ្តែតចេញមកឡើងខៀវក្រមៅ លើដៃ ក បាតដៃ អរគុណ

41 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Sreytouch Nguon 1 | 0

ប្តីកើតរោលហើយរមាស់តិចៗ រោលពេញទាំងខ្លួននឹងដៃ។ តើមកពីកើតអ្វីដែរលោគ្រូ?

38 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

នូន សុខខេង 1 | 0

ខ្ញំុខ្សោយផ្លូវភេទ តេីគួរធ្វេីដូចម្តេច!

48 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Anonymous 7 | 1

1ខែធ្លាក់ស សសថ្លាច្រើនដង
ពេលរួមភេទមានអារម្មណ៍ថានោមឈឺ កើតមានម្តងម្កាល.
បន្ទាប់ពីរដូវអាក់ជាងមួយខែ .
តើនាងខ្ញុំអាចនឹងប្រឈមនឹងកើតអ្វី

សម្ភព និង​រោគស្រ្តី

56 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

1 សប្តាហ៍ មុន

profile.png

Anonymous 3 | 1

Does anyone know how much for MRT brain scan in Cambodia?

50 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Kimhorn Rathanak 1 | 0

ក្មួយរបស់ខ្ញុំមួយថ្ងៃរាក 8 ដងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរ?

46 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Vorn Vandy 3 | 0

ជំរាបសួរលោកគ្រូ ខ្ញុំពិនិត្យឈាមគ្រូពេទ្យ ថាមានមេរោគក្នុងក្រពះ
តើគួរប្រើថ្នាំអ្វី ?លោកគ្រូ ហើយប្រើរយ:ពេលប៉ុន្មាន ថ្ងៃទើបជាសះស្បើយ?

53 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

2 សប្តាហ៍ មុន

2 សប្តាហ៍ មុន