កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Vorn Vandy 3 | 0

ជំរាបសួរលោកគ្រូ ខ្ញុំពិនិត្យឈាមគ្រូពេទ្យ ថាមានមេរោគក្នុងក្រពះ
តើគួរប្រើថ្នាំអ្វី ?លោកគ្រូ ហើយប្រើរយ:ពេលប៉ុន្មាន ថ្ងៃទើបជាសះស្បើយ?

123 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

2 ខែ មុន

profile.png

Reth Dara 0 | 0

_តើមាន ជំងឺ រីងទឺកខ្ួរក្បាលអត់ ?

114 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Chetra 0 | 0

លោកគ្រូបេីយីេងកីេតអុជស្វាយពេញមុខហេីយមានខ្ទុះហីេយខ្ទុះនិងសីុមុខយេីងអត់

114 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Leangseng Hak 3 | 0

ខ្ញុំឈឺសន្លាក់ម្រាមដៃទាំងសខាង កដៃ នឹងម្រាមជើង។ ខ្ញុំទៅពេទ្យឯកជនជាច្រើន តែមិបានផលសោះ។ តើគួទៅពេទ្យណា? ប្រសិនដឹង សូមជួយប្រាប់ផង អរគុណ

133 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

2 ខែ មុន

profile.png

Sira King 0 | 0

រមាស់ក្នុងសាច់បណ្ដាលមកពីអ្វីលោកគ្រូ?

173 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Park Sung Won 6 | 0

ងើបពីគេងមកមានអារម្មណ៍ចុករោយ ស្ពឹក គ្រប់កន្លែង ការដកដង្ហើម ស្រូបក្លិនមិនច្បាស់ រាងតឹងក្នុងច្រមុះ

182 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Chorn Seyla 4 | 1

តើជំងឺត្បៀតសសៃឈាមខួរក្បាលអាចព្យាបាលជាឬទេ?

139 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Chhourn Sarorn 0 | 0

Diabete type2

ជំងឺទូទៅ

148 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Iv Piseth 1 | 0

សួរស្តី Healthogo

119 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Iv Piseth 1 | 0

កូុនស្រីខ្ញុំទើបតែកើតបាន១២ថ្ងៃ (2.30kg) តែឃើញពោះគាត់ធំ តើអាចមានបញ្ហាអ្វីអត់ សូមជួយណែនាំឃ្លីកនិកដែលឫចទៅពិនិតផងបាទ

144 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Iv Piseth 0 | 1

កូុនស្រីខ្ញុំទើបតែកើតបាន១២ថ្ងៃ (2.30kg) តែឃើញពោះគាត់ធំ តើអាចមានបញ្ហាអ្វីអត់ សូមជួយណែនាំឃ្លីកនិកដែលឫចទៅពិនិតផងបាទ

112 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

អម្បាញ់មិញ

profile.png

Chhengleang Thuch 0 | 0

ខ្ញុំអង្គុយធ្វើការមិនសុខសោះ គូទដូចជាទុលៗ ពិបាកអង្គុយហើយរមាស់ សើរៗក្នុងរុនគូទទៀត តើពីមូលហេតុអ្វី? អរគុណ?

127 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

2 ខែ មុន

2 ខែ មុន