កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Lindy Boo 0 | 0

I want to kill myself.

258 ចំនួនមើល

23 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Kimsong Sao 0 | 0

ខ្ញុំ​មាន​ពក​នៅដូច​គ្រាប់​ នៅមុខឆ្អឹង​ ត្រគាកខាងមុខ​ខាងស្តាប់​ មើលទៅ​ដូច​សរសៃ​ពណ៍ខៀវ។ ពេលខ្លះឈឺ​ ពេលខ្លះមិនឈឺ​។ ទំហំ​ប៉ុនកូនដៃ។ តើនេះជាបញ្ហាអ្វីដែរ?

254 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Cheav Hok 0 | 0

តើការធ្វើតេស្តNK Cell test អាចបង្ហាញថារាងកាយយើងមានឬគ្មានមហារីកឬទេ? (stem cell)

256 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Gich Houy Vann 0 | 0

ខ្ញុំអាសារឈឺក្បាល​លក្ខណ:ឈឺព័ទ្ធជុំវិញក្បាល​ នៅពេលដែលមានសម្ពាធនៃការគិតច្រើន​ ....ឫមួយក៏ខ្ញុំមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត?

272 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ខ្ញុំរមាស់ពេញខ្លួន ហើយមានកន្ទួលតូចៗ ប៉ុន្មានថ្ងៃហើយអត់ដឹងមកពីមូលហេតុអ្វី អ្នកណាដឹងជួបប្រាប់ផងថាធ្វើយ៉ាងណាទើបបាត់

301 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Lindy Boo 0 | 0

ខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត​ ខ្ញុំចង់ទៅទទួលការព្យាបាល​ តើអាចណែនាំមន្ទីរពេទ្យណាដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបានទេបងៗ? អរគុណទុកជាមុនចាស

332 ចំនួនមើល

15 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

នាងខ្ញុំមានបញ្ហាគេងមិនស្កប់ ទាល់តែលេបថ្នាំងងុយគេងទើបគេងស្កប់ តើបើខ្ញុំនៅតែបន្តលេបវាតើខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណា? តើមានមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងពីនេះទេ?

234 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Seng Vithong 0 | 0

តើការចុកទ្រូងហើយហត់ដកដង្ហើមមិនចេញរឹងថ្គាមកាច់ដៃកាច់ជើងបណ្តាលមកពីមូលហេតុអីហើយគួរតែទៅពិគ្រោះនឹងគ្ួពេទ្យជំនាញអីដែរ

248 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

លោកគ្រូពេទ្យ មិត្តភក្តិខ្ញំុមានបញ្ហាផ្តាសាយខ្ទង់១០ថ្ងៃ ហើយញាំថ្នាំអត់បាត់សោះ ហើយមួយថ្ងៃៗចេះតែក្អកឥតឈប់, តើបណ្តាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរ? ហើយធ្វើដូចម្តេចដើម្បីព្យាបាល។ អរគុណ!

277 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

តើអាហារអ្វីខ្លះដែលអាចបំបាត់ក្អក ផ្លែឈើក៏បានចា។

238 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Sengim Heng 0 | 0

I'm feeling great. thank you. Though, I got a question for my sister. she wants to gain some weight as she is now too thin comparing to other in her age. she is now 26, 39kg.

266 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Savet Rim Vet 0 | 0

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចបណ្ដាល់អោយស្រ្តីកើតជំងឺមហារីក?

268 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន