កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Mok Sophorn 0 | 0

កុមារមានអាយុ9ខែកើតជំងឺផ្តាសាយតើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ?វិធីព្យាបាលនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំដូចម្តេចឲ្យបានត្រឹមត្រូវ?

253 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ឈឺខ្ទោកៗនៅត្រង់ក្បាលចំហៀងខាងឆ្វេងផ្នែកខាងក្រោយ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ឈឺពីរដង តើវាជាប្រភេទជំងឺអ្វី?

260 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Mok Sophorn 0 | 0

តើស្រ្តីដែលទើបសំរាលកូនហើយបានរយះពេល9ខែ(វះកាត់)ហើយធ្វើកាងារផ្្ទះច្រើនតើអាចជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះបង?

242 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ឈឺបំពង់ករនិងសាច់ដុំតិចៗហើយដេកយល់សប្តិទល់ភ្លឺ។ ហើយរាល់ដងមិនដែលអញ្ចឹងទេ តើវាជាសញ្ញាគ្រុនមេន?

224 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

If there is no signs or symptoms, should one have a health check up? If yes, how often should it be?

256 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Solena Kang 0 | 0

ឧស្សាហ៌ឈឺក្បាល ពេលយប់គេងមិនលក់ បើគេងគឺយល់សប្តិ តើនេះបណ្តាលមកពីអ្វី? តើខ្ញុំគួរតែទៅមន្ទីពេទ្យណាដែរ?

256 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

មុននៅលើស្បែកក្បាលហើយឈឺក្បាល​ តើនេះជាប្រភេទជម្ងឺឬមិនមែន?

253 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Michelle Tra Huguette 0 | 0

តើត្រូវធ្វើយ៉ាងមិចដើម្បីការពារចិត្តពីគេនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀង(និយាយឌឺដងផ្លែផ្កា)អោយអ្នក?

254 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

តើលំហាត់ប្រាណបែបណា ល្អ សម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាឈឺចាប់សន្លាក់ និងឆ្អឹង ជាពិសេសត្រង់ខ្នង និងចង្កេះជាប្រចាំ?

241 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Is drinking coconut juice everyday good for our health?

244 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

If a patient have hepatitis B, can they use paracetamol for decrease their fever? If can how many mg they should use a day?

237 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Narith Maryda 0 | 0

មេរោគក្នុងពោះវៀន

270 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន