កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Anonymous 0 | 0

តើការភ្លេចច្រើន អាចជាជំងឺដែរ ឬទេ? តើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាង ពីបញ្ហានេះ?

355 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

If adult drink a can kind of energy drink(red bull) each day. Is it affect to their health?

290 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

កង្វះកាល់ស្យូមបណ្តាលផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់រាង្គកាយ តើវាអាចធ្វើឲរាងកាយគ្មានកំលាំងគំហែងបានទេ

381 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

ម៉ាក់ តារា កញ្ញា 0 | 0

ខ្ញុំឈឺក្រពះតើត្រូវញាំុថ្នាំអ្វីដែរល្អ?ពីមុនខ្ញុំឈឺក្រពះ រមួលពោះ ភឺរទៀត ចឹងដែរ បានទៅព្យាបាលញាុំថ្នាំ១ខែក៏បានធូ ហើយក៏លែងឈឺក្រពះដែរតែឥឡូវចាប់ផ្ដើមឈឺទៀតហើយ សូមផ្ដល់យោបល់អោយខ្ញុំផងអរគុណច្រើន.

304 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

ម៉ាក់ តារា កញ្ញា 0 | 0

ខ្ញុំឈឺក្រពះតើត្រូវញាំុថ្នាំអ្វីដែរល្អ?ពីមុនខ្ញុំឈឺក្រពះ រមួលពោះ ភឺរទៀត ចឹងដែរ បានទៅព្យាបាលញាុំថ្នាំ១ខែក៏បានធូ ហើយក៏លែងឈឺក្រពះដែរតែឥឡូវចាប់ផ្ដើមឈឺទៀតហើយ សូមផ្ដល់យោបល់អោយខ្ញុំផងអរគុណច្រើន.

333 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ជំរាបសួរ។ ខ្ញុំចង់សួរថា តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចបន្តផឹកកាហ្វេបានដែររឺទេ?

320 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Seng Vithong 0 | 0

បើយើងមករដូវមិនទៀងទាត់តើនាងខ្ញុំគួធ្វើដូចម្តេចទៅ

381 ចំនួនមើល

8 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Phal Sothy 0 | 0

សួរស្តី!
តើរបៀបលាងសំអាតភ្នែកបែបធម្មជាតិគេធ្វើយ៉ាងណា?

291 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

Healthtime Pro 0 | 0

សួស្តី ទាំងអស់គ្នា!!!

ចំពោះតម្រូវការឈាមប្រភេទOមុននេះ យើងបានទទួលគ្រប់ចំនួនហើយ...តំណាងឲ្យបុគ្គល និងក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់ ក៏ដូចជាក្រុមការងារ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចូលរួមរបស់អ្នកគ្រប់គ្នា...

ដោយក្តីគោរពរាប់អាន

332 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

Healthtime Pro 0 | 0

Attention to those who have blood type “O”, there is an emergency case in need of blood, if you are willing to help, please call 093 66 11 50.

Your help would possibly save one life!!!

306 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Hello, Any tips for motion sickness (car sickness) ?

352 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Hello, Any tips for motion sickness (car sickness) ?

335 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន