កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Sung JivMinh 0 | 0

បើសិនជាកើតជំងឺរលាក បំពង់ក(inflammation of the throat) តើយើងគួរប្រើប្រាស់ថ្នាំអ្វីខ្លះ?
យើងប្រើប្រាស់ថ្នាំ acetaminophen (Tylenol) or nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen (Advil or Motrin) or naproxen តើល្អទេ?

334 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Sung JivMinh 0 | 0

តើឮជំងឺរលាកបំពុងក៏ គួរតែប្រើថ្នាំណាខ្លះ?

331 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

សួស្តី សួស្តី ខ្ញុំចង់បានធ្មេេញ ស តាម បែបធម្មជាតិ តែខ្ញុំបានព្យាយាមខាត់ ធ្មេញជាមួយសំបក ចេក និង អំបិលបានមួយរយៈ ហើយ តែដូចជាមិនទាន់ ឃើញ ប្រសិទ្ធភាព ទេ តើមានវិធីអ្វីផ្សេងឬទេ?

367 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Do you guys have any idea in cutting on weight ? please share me your tips. Tank you

336 ចំនួនមើល

11 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Seang Channa 0 | 0

ខ្ញុំចង់ហាត់ប្រាណហើយប្រើថ្នាំធ្វើអោយឡើងសាច់ដុំប៉ុន្តែខ្ញុំមានមេរោគថ្លើមប្រភេទបេតើខ្ញុំអាចប្រើថ្នាំប្រភេទប្រូតេអ៊ីុនជួយអោយឡើងសាច់ដុំនេះបានរឺអត់?
សូមមេត្តាជួយខមិនប្រាប់ផងបើមានបងប្អូនណាដឹង?

327 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ខ្ញុំធ្លាប់ទិញថ្នាំបំបាត់ភាពតានតឹងនៅតាមពេទ្យធម្មតាមកញ្ាំុ
ក្រោយពេលញាំុរួចហើយក៏បានធូរស្បើយ​ ប៉ុន្តែ​មានអារម្មណ៍​ថាចង្វាក់បេះដូងលោតខ្លាំងនឹងថប់ដើមទ្រូងតែក៏បាត់ទៅវិញក្នុងរយះពេលមួយ
តើវាអាចបះពាល់ដល់បេះដូងដែររឺទេបើនៅបន្តលេប?

356 ចំនួនមើល

8 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Kimsong Sao 0 | 0

ខ្ញុំ​ចេះ​តែ​ឈឺ​ក្បាល​ខាង​ក្រោយ​ តើ​នេះ​ជា​រោគ​សញ្ញា​អ្វី​ដែរ?

359 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

សួុរស្ដីបង ខ្ញុំតែងមានអារម្មណ៍ ភយ័ខ្លាច និងរសាប់រសល់រាល់ពេលល្ងាច តើនេះជារោគសញ្ញានៃជំងឺអ្វី?

331 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Ley Mar 0 | 0

តេី​ធ្វើ​ម៉េច​កុំ​ឲ្យ​ឆាប់​ចេញ​ទឹកកាម​?

340 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

គេងលក់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនស្កប់ស្កល់ហើយអស់កម្លាំង​ ហើយឈឺក្បាលនឹងនៅតែគិតហើយចាំរឿងគ្រប់យ៉ាងពីអតីតកាល.
តើត្រូវព្យាបាលដោយវិធីណា? ត្រូវពេទ្យផ្លូវចិត្តដែររឺទេ?

301 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

ដេត ចន្ធី 0 | 0

តេីយេីងគួរបរិភោគអ្វី ដេីម្បីបន្ទោរបង់ស្រួលនិងទៀងទាត់?

309 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

ដេត ចន្ធី 0 | 0

តេីយេីងគួរបរិភោគអ្វី ដេីម្បីបន្ទោរបង់ស្រួលនិងទៀងទាត់?

335 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន