កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Anonymous 0 | 0

សួស្តី Healthogo ខ្ញុំមានចម្ងល់មួយ។ ម្តាយរបស់ខ្ញុំ គាត់អស់រដូវនៅអាយុ៤៦ឆ្នាំហើយឥលូវគាត់មានអាយុ៥០ឆ្នាំ ហើយ​គេថាស្រ្តីអស់រដូវហើយងាយប្រឈមនឹងជំងឺពុកឆ្អឹង។ តើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាសុខភាពគាត់បាន?

404 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

បងខ្ញុំឧស្សាហ៍ផ្តាសាយ​ និងកណ្តាស់ញឹកញាប់ណាស់។ ខ្ញុំលឺគេថាបើចាក់វ៉ាក់សាំងផ្តាសាយអាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈនេះបាន។ តើវាជាការពិតទេបង?

434 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

សួស្តីបង ខ្ញុំមានសំនួរមួយ តើមុន​ពេលរៀបការគួរពិនិត្យសុខភាពអ្វីខ្លះ?​

401 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

តើជំងឺរលាកថ្លើមឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទដែរ ឬទេ?

472 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Lp Rith 0 | 0

Mv

441 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

តើការភ្លេចច្រើន អាចជាជំងឺដែរ ឬទេ? តើគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាង ពីបញ្ហានេះ?

495 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

If adult drink a can kind of energy drink(red bull) each day. Is it affect to their health?

396 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

កង្វះកាល់ស្យូមបណ្តាលផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់រាង្គកាយ តើវាអាចធ្វើឲរាងកាយគ្មានកំលាំងគំហែងបានទេ

526 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

ម៉ាក់ តារា កញ្ញា 0 | 0

ខ្ញុំឈឺក្រពះតើត្រូវញាំុថ្នាំអ្វីដែរល្អ?ពីមុនខ្ញុំឈឺក្រពះ រមួលពោះ ភឺរទៀត ចឹងដែរ បានទៅព្យាបាលញាុំថ្នាំ១ខែក៏បានធូ ហើយក៏លែងឈឺក្រពះដែរតែឥឡូវចាប់ផ្ដើមឈឺទៀតហើយ សូមផ្ដល់យោបល់អោយខ្ញុំផងអរគុណច្រើន.

424 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

ម៉ាក់ តារា កញ្ញា 0 | 0

ខ្ញុំឈឺក្រពះតើត្រូវញាំុថ្នាំអ្វីដែរល្អ?ពីមុនខ្ញុំឈឺក្រពះ រមួលពោះ ភឺរទៀត ចឹងដែរ បានទៅព្យាបាលញាុំថ្នាំ១ខែក៏បានធូ ហើយក៏លែងឈឺក្រពះដែរតែឥឡូវចាប់ផ្ដើមឈឺទៀតហើយ សូមផ្ដល់យោបល់អោយខ្ញុំផងអរគុណច្រើន.

467 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ជំរាបសួរ។ ខ្ញុំចង់សួរថា តើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចបន្តផឹកកាហ្វេបានដែររឺទេ?

446 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Seng Vithong 0 | 0

បើយើងមករដូវមិនទៀងទាត់តើនាងខ្ញុំគួធ្វើដូចម្តេចទៅ

521 ចំនួនមើល

8 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន