កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Anonymous 0 | 0

ឈឺបំពង់ករនិងសាច់ដុំតិចៗហើយដេកយល់សប្តិទល់ភ្លឺ។ ហើយរាល់ដងមិនដែលអញ្ចឹងទេ តើវាជាសញ្ញាគ្រុនមេន?

263 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

If there is no signs or symptoms, should one have a health check up? If yes, how often should it be?

298 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Solena Kang 0 | 0

ឧស្សាហ៌ឈឺក្បាល ពេលយប់គេងមិនលក់ បើគេងគឺយល់សប្តិ តើនេះបណ្តាលមកពីអ្វី? តើខ្ញុំគួរតែទៅមន្ទីពេទ្យណាដែរ?

304 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

មុននៅលើស្បែកក្បាលហើយឈឺក្បាល​ តើនេះជាប្រភេទជម្ងឺឬមិនមែន?

289 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Michelle Tra Huguette 0 | 0

តើត្រូវធ្វើយ៉ាងមិចដើម្បីការពារចិត្តពីគេនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀង(និយាយឌឺដងផ្លែផ្កា)អោយអ្នក?

286 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

តើលំហាត់ប្រាណបែបណា ល្អ សម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាឈឺចាប់សន្លាក់ និងឆ្អឹង ជាពិសេសត្រង់ខ្នង និងចង្កេះជាប្រចាំ?

268 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Is drinking coconut juice everyday good for our health?

278 ចំនួនមើល

5 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

If a patient have hepatitis B, can they use paracetamol for decrease their fever? If can how many mg they should use a day?

277 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Narith Maryda 0 | 0

មេរោគក្នុងពោះវៀន

313 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ឃ្លានតែញុំមិនចូល តើជារោគសញ្ញនៃជំងឺអ្វី?

291 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Mazer Chan 0 | 0

នៅពេលគេមានវិបត្តិគេហៅខ្ញុំកំដរ នៅពេលដែលខ្ញុំមានវិបត្តិអត់មានអ្នកកំដរសោះម៉ង តើអាចចាត់ទុកថាខ្លួនឯងកំពុងតែឯកការមែនទេ?

277 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ពេលថ្ងៃ ឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលមួយចំហៀងខ្ទោកៗ ហើយពេលយប់ តែងតែគេងមិនស្កប់ គឺថា ភ្នែកបិទ តែខួរក្បាលនៅតែគិត នៅតែដំណើរការពេញហ្នឹង...តើខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាទៅ?

352 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន