កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព

Healthtime Pro 0 | 0

សួស្តី ទាំងអស់គ្នា!!!

ចំពោះតម្រូវការឈាមប្រភេទOមុននេះ យើងបានទទួលគ្រប់ចំនួនហើយ...តំណាងឲ្យបុគ្គល និងក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់ ក៏ដូចជាក្រុមការងារ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចូលរួមរបស់អ្នកគ្រប់គ្នា...

ដោយក្តីគោរពរាប់អាន

445 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

Healthtime Pro 0 | 0

Attention to those who have blood type “O”, there is an emergency case in need of blood, if you are willing to help, please call 093 66 11 50.

Your help would possibly save one life!!!

412 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Hello, Any tips for motion sickness (car sickness) ?

472 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Hello, Any tips for motion sickness (car sickness) ?

461 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Sung JivMinh 0 | 0

បើសិនជាកើតជំងឺរលាក បំពង់ក(inflammation of the throat) តើយើងគួរប្រើប្រាស់ថ្នាំអ្វីខ្លះ?
យើងប្រើប្រាស់ថ្នាំ acetaminophen (Tylenol) or nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen (Advil or Motrin) or naproxen តើល្អទេ?

446 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Sung JivMinh 0 | 0

តើឮជំងឺរលាកបំពុងក៏ គួរតែប្រើថ្នាំណាខ្លះ?

442 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

សួស្តី សួស្តី ខ្ញុំចង់បានធ្មេេញ ស តាម បែបធម្មជាតិ តែខ្ញុំបានព្យាយាមខាត់ ធ្មេញជាមួយសំបក ចេក និង អំបិលបានមួយរយៈ ហើយ តែដូចជាមិនទាន់ ឃើញ ប្រសិទ្ធភាព ទេ តើមានវិធីអ្វីផ្សេងឬទេ?

498 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Do you guys have any idea in cutting on weight ? please share me your tips. Tank you

469 ចំនួនមើល

11 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Seang Channa 0 | 0

ខ្ញុំចង់ហាត់ប្រាណហើយប្រើថ្នាំធ្វើអោយឡើងសាច់ដុំប៉ុន្តែខ្ញុំមានមេរោគថ្លើមប្រភេទបេតើខ្ញុំអាចប្រើថ្នាំប្រភេទប្រូតេអ៊ីុនជួយអោយឡើងសាច់ដុំនេះបានរឺអត់?
សូមមេត្តាជួយខមិនប្រាប់ផងបើមានបងប្អូនណាដឹង?

452 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ខ្ញុំធ្លាប់ទិញថ្នាំបំបាត់ភាពតានតឹងនៅតាមពេទ្យធម្មតាមកញ្ាំុ
ក្រោយពេលញាំុរួចហើយក៏បានធូរស្បើយ​ ប៉ុន្តែ​មានអារម្មណ៍​ថាចង្វាក់បេះដូងលោតខ្លាំងនឹងថប់ដើមទ្រូងតែក៏បាត់ទៅវិញក្នុងរយះពេលមួយ
តើវាអាចបះពាល់ដល់បេះដូងដែររឺទេបើនៅបន្តលេប?

484 ចំនួនមើល

8 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Kimsong Sao 0 | 0

ខ្ញុំ​ចេះ​តែ​ឈឺ​ក្បាល​ខាង​ក្រោយ​ តើ​នេះ​ជា​រោគ​សញ្ញា​អ្វី​ដែរ?

473 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

សួុរស្ដីបង ខ្ញុំតែងមានអារម្មណ៍ ភយ័ខ្លាច និងរសាប់រសល់រាល់ពេលល្ងាច តើនេះជារោគសញ្ញានៃជំងឺអ្វី?

446 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន