កញ្ចប់សុខភាព
វេទិកាសុខភាព
profile.png

Brian Phot 0 | 0

Stress តប់ប្រមល់ បាក់ទឹកចិត្ត! គួរធ្វើយ៉ាងណាទើបបានប្រសើរ?

សៀវភៅកំណត់ហេតុ(Journal) អាចជួយអ្នកបាន។ សរសេរ​អ្វីដែលអ្នកកំពុងគិត និងបញ្ហាទាំងឡាយចូលក្នុងសៀវភៅ។​ បន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមគិតតែពីដំណោះស្រាយម្តង។ កុំភ្លេចសរសេរទុក នូវចំនុចដែលអ្នកបានដោះស្រាយហើយ និង​ពីរបៀបដោះស្រាយទុកប្រើពេលក្រោយទៀត។

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

226 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Psychology says "The cells in your body react to everything that your mind says. Negativity brings down your immune system"...Let's be positive!!!

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

222 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Never drink alcohol with medicines.

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

229 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

ដើម្បីការពារខ្លួននៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់ត្រូវធ្វើការតាមដានកត្តាទាំងបីឲ្យបានទៀងទាត់៖
* HbA1c
* កម្រិតជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម
* រក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យបានល្អ។

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

238 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Bun Chanvichet 0 | 0

ចំណេះដឹង ឬគន្លឺះអំពីសុខភាព

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

246 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

បេីមានបញ្ហាឈាមច្រមុះញឹកញាប់ ទេាះច្រេីឬតិច គួរទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ ដេីម្បីស្វែងរកមូលហេតុនិងទទួលការព្យាបាលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

321 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

Meditating for about 10min before bed somehow gets you healthier mind and better sleep...

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

229 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Kheang Siv Hung 0 | 0

អាចរកបានតាម app Healthogo នេះ ដោយចុចលេីពាក្យគ្លីនិក រួចចុចកន្លែងស្វែងរកដែលនៅលេីគេ បន្ទាប់មកយកពាក្យជំងឺ រួចបងហ្នឹងឃេីញបញ្ជីជំងឺ សូមស្វែងរកពាក្យ ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក ហេីយចុចស្វែងរក បងហ្នឹងឃេីញគ្លីនិកដែលព្យបាលជំនាញនេះហេី

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

292 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

កុំចាំដល់ឃើញក្តារមឈូស ទើបស្រក់ទឹកភ្នែក កុំចាំដល់គេងលើគ្រែពេទ្យ ទើបអាណិតខ្លួន...ស្រលាញ់សុខភាពខ្លួនអ្នក និងអ្នកនៅក្បែរខ្លួនឲ្យបានច្រើន!!!

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

244 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

When you find yourself feeling stressed, or are about to deal with a difficult situation, you can try :
1-Breathe in through your nose for a count of four.
2-Breathe out through your mouth for a count of five.
3-As you breathe out, consciously relax your shoulders.
Just a note that as you breathe in and out, use your stomach muscles to control your breathing...

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

274 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

សម្រាប់អ្នកសម្លឹងអេក្រង់ច្រើន គួរតែអនុវត្តវិធានការ ២០-២០-២០ ដែលមានន័យថា សម្រាកភ្នែក ២០ វិនាទី ក្នុងរយៈពេល ២០ នាទីម្តង បន្ទាប់ពីធ្វើការ ហើយសំលឹងឲ្យបាន ២០ ហ្វីត (ប្រហែលជា ៦ ម៉ែត្រ) ទៅកន្លែងផ្សេង...

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

256 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

The Magical Health Benefits of One Hug a Day:
1. Hugs can boost immunity
2. Hugs can lower stress
3. Hugs can increase your self-esteem
4. Hugging promotes trust
5. Hugging can reduce depression
6. Hugging is critical for survival
7. Hugging shows appreciation
(let's hug)

ដំបូន្មាន បញ្ចេញយោបល់

273 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

1 ឆ្នាំ មុន

1 ឆ្នាំ មុន