វេទិកាសុខភាព
profile.png

Na December 0 | 0

1.ដូចម្តេចហៅថាសសៃប្រសាទ?

141 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Chakrya Sea 1 | 0

ញរ័ខ្លួន២០ទៅ៣០នាទី រាល់ថ្ងៃ ទោះបីញាំអីរួចក៏ដោយ តើបណ្តាលមកពីមូលហេតុអ្វីទៅ លោកគ្រូ?

140 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Chhormsopanha Ban 0 | 0

Excuse me which hospital is good for X-ray(checking only the head) in Phnom Penh? And how much should I pay for it?

156 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

La DIn 4 | 0

សួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យ ម្តាយញុំវាស់ឈាមបានតែ៩លើ៦ហើយបេះដូង៦៨តើលទ្ធផលនេះម៉េចដែរលោកគ្រូ អ្នកគ្រូពេទ្យជួយពន្យល់ផង?

162 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន

profile.png

Molivan Chan 1 | 0

ភ្ញាក់ពីគេងចេះតែល្វីងក្នុងបំពង់ក តើមានបញ្ហាអ្វីដែរលោកគ្រូ?

140 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន

profile.png

Taing Chanthy 3 | 0

មានស្លេះថ្លាតិចៗស្ទើរាល់ថ្ងៃ តើបណ្តាលមកពីអ្វី ហើយត្រូវធ្វើដូចម្តេចលោកគ្រូ? សូមជួយប្រាប់ផង💊💊💊

141 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន

profile.png

Pisey 2 | 0

២/៣ថ្ងៃហើយ នៅពេលដែលខ្ញុំក្រវីក្បាលរីងាកកលឿងគឺខ្ញុំឈឺលើសៀតផ្កា ពេលមានចលនាយឺតអត់អីទេ។ តើមានបញ្ហាអ្វីអត់?

149 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន

profile.png

Ho Rachany 1 | 0

ឧស្សាហ៍រោយកញ្ចឹងកមូលហេតុអ្វី?មានដំណោះស្រាយយ៉ាងណា?

140 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន

profile.png

Srey Pech 0 | 0

ឈឺកំរង់នោមតើត្រូវព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេច?

157 ចំនួនមើល

3 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន

profile.png

Srey Pech 0 | 0

គ្រោះក្នុងប្រមាត់តើធ្វើយា៉ងមិច?

133 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន

profile.png

Sokleng Khok 0 | 0

ប្រសិន​បើមានជម្ងឺពកក តើមន្ទីពេទ្យណាមានជំនាញ??

ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក

137 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 0 | 0

សួស្តី! តើអាការៈក្អួតក្រោយញ៉ាំអាហារ រាល់ពេលគេងមិនឆ្អែត ជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភឬទេ?

ក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម

138 ចំនួនមើល

4 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន