វេទិកាសុខភាព
profile.png

លីនឌី 6 | 0

បងៗសុំសួរមួយតើ Acid Uric Normal ប៉ុន្មាន? លើសប៉ុន្មាន? ខ្វះប៉ុន្មាន?

101 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

IV Piseth 5 | 0

Any doctors here can recommend me a good glucose meter tool?

96 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Sokea Mou 2 | 0

ជាតិស្កចុះ ជាតិស្កត្រឹមត្រូវ និងលើសជាតិស្ក ដូចម្តេចខ្លះ

96 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Soma Dane 2 | 0

តើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យនោមញឹកខុសធម្មតា?

93 ចំនួនមើល

6 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

IV Piseth 1 | 0

Anyone know where to buy Adenuric 80g in Phnom Penh?

89 ចំនួនមើល

0 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Üñ Šö Mâłëñ 5 | 0

ខ្ញំចង់សួរថា ការមានផ្ទៃពោះត្រឹម2សប្ដាហ៏អាចមើលទឹកនោមឃើញទេ មុនមករដូវខែក្រោយ ប្រសិនបើមានកូន

89 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Üñ Šö Mâłëñ 7 | 0

សួស្ដី ខ្ញុំសង្ស័យថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ តែខ្ញ្ំញាំថ្នាំទំលាក់សត្វល្អិត បាត់ហើត តើវាអាចប៉ះពាល់ឬទេ មួយទៀតបើសិន ខ្ញំលេបមុនធ្លាក់អូវុល ខ្ញុំអត់អាចមានកូនទេមែនទេ ហើយថ្នាំទំលាក់សត្វល្អិតវាអាច ប៉ះពាល់មេជីវិតស្ត្រីអត់លោកគ្រូ ?

101 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

La DIn 7 | 0

ញុំចង់ពិនិត្យមើលជាតិដែកតើទៅពិនិត្យឯណា

94 ចំនួនមើល

2 ឆ្លើយតប

5 ខែ មុន

5 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 2 | 0

សួស្ដីបងៗខ្ញុំចេះតែឆ្អល់ដើមទ្រូងបងតើញុំមានបញ្ហាអ្វីដែរបង? ជួបប្រាប់ផងបង.....!

88 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន

profile.png

Chhayleang Suy 5 | 0

ខ្ងុំមានអាការះ នោមញឹក ពេលខ្លះឈឺនោម ដល់ពេលទៅនោមអត់មានទឹកនោម ហើយពេលយប់អីនោម បី ទៅ បួន ដង តើនេះជាជំងឺអី ហើយព្យាបាលយ៉ាងមិច ?? ហើយគួទៅពិនិត្យពេទ្យណា ?? សូមអគុណ

89 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន

profile.png

Sreyneath Khin 6 | 0

ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអោយតែពេលដកដង្ហើមម្តងៗវាចុកនៅក្រោមឆ្អឹងជំនីផ្នែកខាងស្តាំ?តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងទៅទើបបានធូរស្រាល?

89 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន

profile.png

Anonymous 5 | 0

តើធ្វើដូចម្តេចទើបយើងដឹងថា ស្រ្តីមានកូនក្រៅស្បូន..?

88 ចំនួនមើល

1 ឆ្លើយតប

6 ខែ មុន

6 ខែ មុន