Menu

ទំព័រ​មុន

ខ្ញុំបួនប្រាំខែចុងក្រេាយនេះ ទាេះធេី្វការហត់ក៍ដាេយ យប់ទេី្បងគេងមិនសូវលក់សាេះ តេីមកពីបពាា្ហអី្វដែរ? តេីគួរធេី្វបែបណាទេីបអាចគេងលក់ស្រួលបាន?


ប្រភេទ: សំណួរ