(35 ពិន្ទុ)

គ្លីនិកភ្នែក អមរិន្ទ-ម៉ុងឌីយ៉ាល់ - Amarin-Mondial Eye Clinic

ផ្ទះ 11AB, ផ្លូវ 230, ទឹកល្អក់ទី ៣, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 3 ឆ្នាំមុន 2.9K មើល

គ្លីនិក ភ្នែកអមរិន្ទ-ម៉ុងឌីយ៉ាល់ (AMARIN-MONDIAL EYE CLINIC) ចាប់បើកដំណើរការ តាំងពីឹឆ្នាំ ២០០២​ មក​។

ជំនាញ
ភ្នែក​
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

សាស្រ្តាចារ្យជំនួយវេជ្ជ. ម៉ារ អមរិន្ទ

-សិក្សាថ្នាក់វេជ្ជសាស្រ្តនៅប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៧ដល់១៩៩៤។
-បន្តការសិក្សាផ្នែកឯកទេសចក្ខុសាស្រ្តរយៈពេល៣ឆ្នាំគិតពីឆ្នាំ១៩៩៩ដល់២០០២ (សាកលវិទ្យាល័យជូលាឡុងកន បាងកក ប្រទេសថៃ)
-ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា បានចូលបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងក្នុងឋានៈជាប្រធានផ្នែក និងអនុប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេស និងជាសាស្រ្តាចារ្យបង្រៀនផ្នែកចក្ខុសាស្រ្តដល់និស្សិតវេជ្ជសាស្រ្តឆ្នាំទី៥ និងនិស្សិតឯកទេសចក្ខុសាស្រ្ត។

វេជ្ជ. អ៊ុន ឡេង

ចក្ខុបណ្ឌិត និង ឯកទេសជំងឺបាតភ្នែកពីប្រទេសថៃ 

វេជ្ជ.គន សុថាវី

វេជ្ជ. រិទ្ធ ណារ៉ុង

ចក្ខុបណ្ឌិត និង ឯកទេសជំងឺបាតភ្នែក


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

35 ពិន្ទុ Based on 14 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 2 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 14 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}