(3 ពិន្ទុ)

មន្ទីរសំរាកព្យាបាល វេជ្ជបណ្ឌិត ឌុក កុសល

ផ្ទះ 17-18, ផ្លូវ 2004, កាកាប, ពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 824 មើល

ជំនាញ
សុខភាពស្រ្តី
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

វេជ្ជ. ឌុក កុសល

ការសិក្សាទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្ត្រ៖

ឆ្នាំ ២០០៣​ ដល់ ២០០៥ លោករៀនបន្តផ្នែកវះកាត់ទូទៅ។ នៅចុងឆ្នាំ ២០០៥ ដល់ ២០០៩ លោកបានបន្តថ្នាក់ឯកទេសផ្នែករោគស្ត្រី និងសម្ភព នៅសាកលវិទ្យាល័យដដែល។

បទពិសោធន៍ការងារវេជ្ជសាស្រ្ត៖

ឆ្នាំ ២០០៥ ដល់ ២០០៩ លោកបានប្រឡងជាប់ក្របខណ្ឌទៅបម្រើការងារនៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កោះកុង។ ឆ្នាំ២០០៦ ដល់ ២០១០ លោកបម្រើការងារនៅមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និងសម្ភពចោមចៅ។ ឆ្នាំ ២០០៩ លោកបានផ្ទេរមកបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែករោគស្រ្តី និងសម្ភព។ ឆ្នាំ២០០៩ ដល់ ២០១២ លោកបម្រើការនៅមន្ទីរពទ្យសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ។ ឆ្នាំ២០០៩ រហូតបច្ចុប្បន្ន លោកបានចូលបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិផ្នែករោគស្ត្រី និងសម្ភព។ ឆ្នាំ ២០១២ ដល់បច្ចុប្បន្ន លោកបានប្តូរមកបម្រើការងារនៅមន្ទីរសម្រាលកព្យាបាល និងសម្ភព វនីដា។ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លោកបានប្តូរមកធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក ឬហៅថា ពេទ្យជប៉ុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន៕​


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

3 ពិន្ទុ Based on 1 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 1 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}