(3 ពិន្ទុ)

បន្ទប់ពិគ្រោះ ព្យាបាលជំងឺ វេជ្ជបណ្ឌិត ឡុង គី

ផ្ទះ 56, ផ្លូវ 230 , ទឹកល្អក់ទី ៣, ទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 2 ឆ្នាំមុន 1K មើល

ជំនាញ
ក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

  • Monday -
  • Tuesday -
  • Wednesday -
  • Thursday -
  • Friday -
  • Saturday -
  • Sunday -

ក្រុមការងារ

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស​ គី វុត្ថា

-បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅឆ្នាំ ២០០៨
-ជ្រើសយកជំនាញវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅ
-បានបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងរយៈពេល ២ឆ្នាំ ឯកទេសថ្លើម ពោះវៀន ក្រពះ
-ការសិក្សានៅប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ីក ១ឆ្នាំ ២ខែ ទាក់ទងបច្ចេកទេស​ Endoscopy 
-បច្ចុប្បន្ន បម្រើការជាប្រធានផ្នែកថ្លើម ក្រពះ​ពោះវៀននៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត។
 


ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

3 ពិន្ទុ Based on 1 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 1 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}