(19 ពិន្ទុ)

កាដាវ គ្លីនិកសើស្បែក និងឡេសឺរ (វេជ្ជបណ្ឌិត ចាន់ វិចិត្រ)

ផ្ទះ 18R, ផ្លូវ 252, ចតុមុខ, ដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ 4 ឆ្នាំមុន 5.6K មើល

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1997 គ្លីនិកស្បែក កាដាវ បានក្លាយជា គ្លីនិកជំនាញខាងជម្ងឺស្បែក គួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ រាប់គិតចាប់ពី បច្ចេកវិទ្យាឡាស៊ែរ ចុងក្រោយបំផុត ទៅដល់ផលិតផលស្បែកល្អបំផុត និង ការបង្ហាញនៃគ្លីនិកខាងសម្ផស្ស, យើងខ្ញុំមានទាំងអស់នូវអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការសម្រាប់ជាដំណោះស្រាយ លើការថែរក្សា សុខភាពស្បែកពេញលេញរបស់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវការព្យាបាលដូចខាងក្រោម: ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាល ជម្ងឺស្បែក សក់ និង ក្រចក។ ការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវ សុខភាពរបស់ស្បែក។

ជំនាញ
សើស្បែក
រូបភាព

ម៉ោងធ្វើការ

 • Monday -
 • Tuesday -
 • Wednesday -
 • Thursday -
 • Friday -
 • Saturday -
 • Sunday -

ក្រុមការងារ

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ចាន់ វិចិត្រ

 • Board Member of ASIAN Academy of Dermatology and Venereology
 • Graduated Medical Doctor in 1993, Faculty of Medicine , Phnom Penh
 • Graduated Diploma in Dermatology in 1997, Bangkok, Thailand.
 • Certificated of Fellowship Training in Cutaneous and Laser Surgery in 2008, Bangkok, Thailand.
 • Certificate of STD/HIV/AIDS Comprehensive Training in Dallas, Texas, USA.
 • Honorable Diploma in STD/HIV/AIDS, Bangkok, Thailand.
 • Certificate of STI and Reproductive Health in Training in Portsmouth, United Kingdom
 • President of Cambodian Dermatological Society, 2012.
 • Certificate of Attendance the 37th Annual Meeting of the Japanese Society for Investigative Dermatology.
 • Certificate of Attendance the 9th Asian Dermatological Congress 2013,Hong Kong.
 • Certificate of Participation 20th Regional Conference of Dermatology( Asian-Australasian),Manila,
 • Certificate of Attendance Dermatological Laser and Surgery in Asians 2007, Singapore.
 • Certificate of Attendance Dermatology update 2006, National Skin Center, Singapore.
 • Certificate of Attendance Dermatology update 2004, Singapore.
 • Certificate of Attendance 14th Conference of Dermatology, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • Certificate of Attendance, American Academy of Dermatology Annual Meeting, San Francisco, USA.
 • Certificate of Attendance, American Academy of Dermatology Annual Meeting, San Diego , USA.
 • Certificate of Attendance, 20th World Congress of Dermatology 2105, Vancouver, Canada.

ទីតាំង


ការវាយតម្លៃ

19 ពិន្ទុ Based on 15 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars
Total: 0 Comments
{{ comment.user.name }} – {{ dateFormat(comment.created_at) }}:

{{ comment.comment }}


{{ errors.comment[0] }}
Total: 15 Reviews
{{ review.user.name }} – {{ dateFormat(review.created_at) }}:

{{ review.review }}


{{ errors.rating[0] }}
{{ errors.review[0] }}